Η Manpower Group και η MxD, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση μιας αναγνωρισμένης από τη βιομηχανία ταξινόμηση που καθορίζει τους ψηφιακούς ρόλους του μέλλοντος, απευθύνθηκαν σε περισσότερους από 30 ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς και βιομηχανικούς εταίρους.

Λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού, το 49% του συνόλου των ρόλων στον τομέα της Παραγωγής θα χρειαστεί να αλλάξει μέσα στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση της, η ManpowerGroup προσδιόρισε 165 νέους και εξελισσόμενους ρόλους σε επτά επιμέρους τομείς τεχνικής εξειδίκευσης, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη «γέφυρα» μεταξύ του σημερινού και του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι πέντε δεξιότητες που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στον κλάδο της παραγωγής τα επόμενα τρία χρόνια είναι οι:
1.  Πιστοποίηση μεθοδολογίας SixSigma
2.  Ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές
3.  Γεωμετρική Διαστασιολόγηση και ανοχές διαστάσεων
4.  Αυτοματισμοί κεντρικού πύργου ελέγχου
5.  Συστήματα PLC (προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών)