Ακόμη ένα πτωτικό τρίμηνο για την απασχόληση προδιαγράφουν τα αποτελέσματα της έρευνας της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης.

Αν και το 62% των Ελλήνων εργοδοτών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, που συμμετείχε στην έρευνα εκτιμά ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους κατά το διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 θα παραμείνει σταθερός, το 22% αναμένει μείωση του συνολικού αριθμού των ατόμων που απασχολούν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 13% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση των απασχολούμενων και αφαιρώντας τις εποχικές διακυμάνσεις, ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης για το προσεχές τρίμηνο διαμορφώνεται στο -13%. Ο Δείκτης παραμένει σχετικά σταθερός σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο παρουσιάζει μείωση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συγκριτικά τώρα ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν αναμένουν οι Έλληνες εργοδότες στους οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά τους επόμενους τρεις μήνες.
Η μεγαλύτερη κάμψη αναμένεται στον τομέα των Κατασκευών και του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική), με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -25% και -23% αντίστοιχα.

Σημαντικά εξασθενημένο αναμένεται το κλίμα και στον τομέα της Μεταποίησης, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -17% και στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας, Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις όπου ο Δείκτης διαμορφώνεται στο -15%. Στο Δημόσιο Τομέα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -13%. Οι προοπτικές προσλήψεων εξασθενούν σε επτά τομείς, με πιο έντονη πτώση στον τομέα των Κατασκευών, όπου μειώνονται κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης της απασχόλησης ενισχύεται σε τρεις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι σημαντικότερες βελτιώσεις είναι κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Τουρισμού. Στους υπόλοιπους τομείς οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές.

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης μειώνονται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών και κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική).

Στους υπόλοιπους τομείς οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές. Τέλος, δυσοίωνο αναμένεται να είναι το κλίμα των προσλήψεων και στις δύο γεωγραχόλησης για την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε -9%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα οι εργοδότες αναφέρουν Προοπτικές της τάξης του -11%.