Τους καλύτερους εργαζόμενους προσωρινής απασχόλησης για το 2010 βράβευσε και φέτος η Manpower, στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού με την ονομασία «Temp Awards».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά, τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, παρουσία περισσότερων από 170 πελατών και συνεργατών της Manpower, οι οποίοι τίμησαν τους προσωρινά απασχοληθέντες εργαζόμενους που διακρίθηκαν για τις επαγγελματικές επιδόσεις και το ήθος τους τη χρονιά που πέρασε.

Τα ετήσια βραβεία Temp Awards, τα οποία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, αποτελούν θεσμό για τη Manpower και αποδεικνύουν την προσήλωση της εταιρείας στο ποιοτικό ταίριασμα εργοδότη – εργαζόμενου, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των συμβούλων της ανά κλάδο δραστηριότητας, έχουν ως αποτέλεσμα αφενός το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών της και αφετέρου την ικανοποίηση των εργαζομένων της. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 40%, των εργαζομένων που τοποθετεί η Manpower σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης, μονιμοποιούνται στις επιχειρήσεις που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.