Τη νέα έκθεση τάσεων έδωσε στη δημοσιότητα ο Όμιλος ManpowerGroup για το 2023, με τίτλο “Η Νέα Ανθρώπινη Εποχή”, η οποία διαπιστώνει ότι παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι ο μεγάλος «καταλύτης», ο άνθρωπος εξακολουθεί να παραμένει καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 13.000 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και 8.000 εργαζόμενοι από οκτώ χώρες και περιοχές, προσδιορίζει 14 βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας και επηρεάζουν τους σημερινούς εργοδότες και εργαζομένους.

Οι τάσεις ενσωματώνονται σε 4 βασικές κατηγορίες, στην Εναλλαγή των δημογραφικών δεδομένων, στην Ατομική επιλογή, στην Υιοθέτηση τεχνολογίας και στις Ανταγωνιστικές κινητήριες δυνάμεις. Η έκθεση παρέχει επίσης καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα σε αυτήν τη νέα εποχή. Η έκθεση αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι οι αυξανόμενες ελλείψεις ταλέντων ασκούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων κάθε γενιάς.

Σημαντικές οι προκλήσεις της υβριδικής εργασίας
Μέχρι το 2025, η Gen Z θα αποτελεί το 27% του ανθρώπινου δυναμικού και το 88% των εργαζομένων της γενιάς αυτής δηλώνουν ότι η πανδημία έχει επηρεάσει αυτό που θέλουν από την εργασία  τους έναντι 65% των εργαζομένων 55 ετών και άνω. Το 2022, το 75% των εταιρειών ανέφεραν ελλείψεις ταλέντων. Για να επεκτείνουν τις δεξαμενές ταλέντων τους, περισσότεροι εργοδότες μειώνουν ή εξαλείφουν τις απαιτήσεις για πανεπιστημιακά πτυχία και αντ’ αυτού επικεντρώνονται στις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω προηγούμενης εργασιακής και προσωπικής εμπειρίας. Από την άλλη πλευρά, μόλις το 19% των διευθυντών προσλήψεων επιδιώκουν ενεργά να προσλάβουν συνταξιούχους που επιστρέφουν, δημιουργώντας ένα ακόμη μειονέκτημα για τους ηλικιωμένους ενήλικες.

Την ίδια στιγμή, περισσότερες γυναίκες λένε ότι όταν εργάζονται εξ αποστάσεως είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση, σε χρόνο με προϊσταμένους (37%), σε εκπαίδευση (31%), σε εξέταση για προαγωγή (29%), σε καταιγισμό ιδεών- brainstorming- (27%) και συνεργασίες (26%). Εξάλλου, το 41% των γυναικών αναφέρουν την κοινωνικότητα / σύνδεση, τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ εργασίας / σπιτιού, την αποτελεσματικότερη συνεργασία, την ευκολία εργασίας και την εστίαση ως παράγοντες που οδηγούν την προσπάθειά τους να επιστρέψουν. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το 57% των εργαζομένων παρακολουθούν ήδη εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης εκτός εργασίας, επειδή τα προγράμματα κατάρτισης της εταιρείας στην οποία εργάζονται δεν τους διδάσκουν σχετικές δεξιότητες, δεν προωθούν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους ή δεν τους βοηθούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά.

Οι άνθρωποι αναφέρουν ακόμα ότι η ικανότητα συνεργασίας (83%), η επίλυση προβλημάτων (82%) και η αξιοπιστία (82%) είναι πιο σημαντικοί παράγοντες για να κάνουν καλά την εργασία  τους από το να είναι απλώς ένας υψηλός παραγωγός εργασίας (76%). Το 64% του ανθρώπινου δυναμικού δε, θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να αναζητήσουν μια θέση εργασίας εάν έπρεπε να επιστρέψουν στο γραφείο με πλήρη απασχόληση και ένας στους τρεις θα αναλάμβανε έναν άλλο ρόλο τον επόμενο μήνα εάν προσέφερε έναν καλύτερο συνδυασμό εργασίας και τρόπου ζωής. Τέλος, περισσότερο από το 80% των εργαζομένων και των εργοδοτών πιστεύουν ότι η προσωπική συνεργασία δημιουργεί τις πιο δημιουργικές ιδέες και οδηγεί τη συναδελφικότητα στον χώρο εργασίας.