Σύμφωνα με την έρευνα Revolution Skills της ManpowerGroup, πάνω από το 90% των εργοδοτών θεωρεί ότι ο οργανισμός του θα επηρεαστεί από την ψηφιοποίηση μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ωστόσο μόλις το 14% των νέων εταιρειών αναφέρει πως έχει δρομολογήσει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.

Εντοπίζοντας τις 7 βασικές στρατηγικές για την επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων, η ManpowerGroup καλεί τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην κατάρτιση της ομάδας τους και να συνδέσουν τα στελέχη τους με τον στόχο, ευθυγραμμίζοντάς τα με την πορεία των εξελίξεων. Παράλληλα, συμβουλεύει για την επίτευξη της μέγιστης συνοχής, αλλά και για τη δημιουργία στοχευμένων ομάδων για αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών.

Επιπλέον, προτείνει την προλαμβάνουσα προσαρμογή ρόλων, την ανακατανομή των ομάδων σε νέες δομές, καθώς και τη δημιουργία αξίας και την επικοινωνία του εταιρικού στόχου. Μέσα από το Digital Evolution Pathway assessment, η ManpowerGroup δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη να αξιολογήσουν το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας τους, στους τομείς της στρατηγικής, των ανθρώπων και κουλτούρας, των διαδικασιών και της καινοτομίας.