Σοβαρή ή σχετική δυσκολία να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα αντιμετωπίζουν σχεδόν 8 στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα, με την έλλειψη ταλέντων να φτάνει σε υψηλό ρεκόρ 11ετίας σύμφωνα με τα ευρήματα της Ετήσιας Διεθνούς Έρευνας Έλλειψης Ταλέντου του ομίλου ManpowerGroup για το 2023. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 77% των εργοδοτών – ποσοστό ίσο με τον παγκόσμιο μέσο όρο – αναφέρει δυσκολία στην εύρεση των εξειδικευμένων ταλέντων. Συγκριτικά με τον περασμένο χρόνο το ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο κατά 1%. Το 27% των Ελλήνων εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι από πλευράς soft skills υπάρχει έλλειψη σε υπευθυνότητα, αξιοπιστία και πειθαρχία, ενώ το 26% δηλώνει ότι δεν βρίσκει ταλέντα με κριτική σκέψη και ανάλυση.

Οι ηγετικές και κοινωνικές δεξιότητες επιρροής λείπουν για το 24%, ενώ ίσο ποσοστό εργοδοτών δηλώνει ότι από τα ταλέντα απουσιάζει η ανάληψη πρωτοβουλιών για την απόκτηση δεξιοτήτων. Τέλος το 22% κρίνουν ότι υπάρχει έλλειψη στη δεξιότητα της συνεργασίας και ομαδική εργασίας. Σε επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων το 23% των εργοδοτών δηλώνει ότι λείπουν τα skills της πληροφορικής / δεδομένων, το 19% της μηχανικής, το 18% του ανθρώπινου δυναμικού, το 17% των κατασκευαστικών/παραγωγικών και το 15% τα technical skills των πωλήσεων / μάρκετινγκ. Όσον αφορά στους τρόπους αντιμετώπισης του χάσματος δεξιοτήτων από τους εργοδότες, το 60% αυτών επενδύουν στην εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού τους, το 54% στη μόνιμη πρόσληψη νέων ταλέντων και το 45% σε περισσότερη τεχνολογία.

Το 47% αναφέρουν ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της έλλειψης ταλέντου, προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στον τόπο ή τον χρόνο εργασίας. Τέλος, το 14% είναι πρόθυμοι να προσλάβουν ταλέντα εκτός των συνόρων τους ειδικά για τους κλάδους καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (συμπεριλαμβάνεται ο τουρισμός) και υγείας και βιο-επιστημών.