Συγκρατημένα αισιόδοξες προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο καταγράφουν οι εργοδότες στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup. Συγκεκριμένα, το 14% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 11% προβλέπει μείωση και το 74% δεν αναμένει κάποια αλλαγή, ενώ οι Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +3%. Επιπροσθέτως, οι προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αποδυναμώνονται κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το 39% αναμένει να επιστρέψει στα προ-κορωνοϊού επίπεδα εντός των επόμενων 12 μηνών.

Ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας, οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να παρατηρηθούν στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής, με τις συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να ανέρχονται σε +19%. Τέλος, αναφορικά με το μέγεθος του οργανισμού, την ισχυρότερη αγορά εργασίας αναμένουν οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρουν υγιείς Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +24%.