Αμετάβλητες προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο καταγράφουν οι εργοδότες στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup. Συγκεκριμένα, το 16% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 16% προβλέπει μείωση και το 66% δεν αναμένει κάποια αλλαγή, ενώ οι Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο 0%. Επιπροσθέτως, οι προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας, οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να παρατηρηθούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής, με τις συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να ανέρχονται σε +12%. Τέλος, αναφορικά με το μέγεθος του οργανισμού, υγιή αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων αναμένουν οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26%.