Με αφορμή τα νέα δεδομένα που έφερε η πανδημία, τα οποία οδήγησαν τις επιχειρήσεις στο να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους, η ManpowerGroup αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον τους. Ειδικότερα, οι εταιρείες οφείλουν να εξετάσουν το κατά πόσο η επιστροφή στον χώρο εργασίας είναι απαραίτητη, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την απομακρυσμένη εκμάθηση, αλλά και να δώσουν έμφαση τόσο στην ευελιξία όσο και στην ισορροπία μεταξύ εργασίας – προσωπικού χρόνου. Τέλος, οι επιχειρήσεις είναι σκόπιμο να επικεντρωθούν στη σωματική και στη συναισθηματική ευεξία των ανθρώπων τους, καθώς και να οικοδομήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, με ισχυρή ηγεσία και συχνή και διαφανή επικοινωνία.