Τις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά ως τις αγορές εργασίας με την υψηλότερη κατάταξη σε όλο τον κόσμο για την αναζήτηση, πρόσληψη και διατήρηση ταλέντων αναδεικνύει ο δείκτης Total Workforce Index™ λύσεων ταλέντων (TWI) του ομίλου ManpowerGroup. Παράλληλα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για δεξιότητες Πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, η 9η ετήσια έκθεση TWI του ομίλου ManpowerGroup αναλύει σε 69 παγκόσμιες αγορές περισσότερους από 200 παράγοντες για την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας δεξιοτήτων, της αποδοτικότητας κόστους, των ρυθμιστικών πλαισίων και της παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα έλλειψης ταλέντων του ομίλου ManpowerGroup για το 2022 οι σημερινές αγορές εργασίας χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισμό για εξειδικευμένους εργαζόμενους, με το 75% των εταιρειών παγκοσμίως να αναφέρουν ελλείψεις ταλέντων και δυσκολία πρόσληψης – υψηλότερο ρεκόρ των τελευταίων 16 ετών. Ο φετινός ανανεωμένος δείκτης TWI δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις επιπτώσεις της απομακρυσμένης εργασίας και στην αυξανόμενη προθυμία και ευελιξία των εργοδοτών να μειώσουν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης προτιμώντας να εξειδικεύουν τους υποψηφίους «πάνω στην εργασία».

Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη εστίαση στην ηλικία του ανθρώπινου δυναμικού: Καθώς οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας, περισσότερες εταιρείες καλλιεργούν βιώσιμους πληθυσμούς ταλέντων δίνοντας προτεραιότητα στη διαθεσιμότητα μεγάλων δεξαμενών εργαζομένων της Gen Z και millennials. Τέλος, οι δείκτες κόστους ζωής, τα ποσοστά πληθωρισμού των μισθών και η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι νέοι παράγοντες που εισάγονται στον δείκτη TWI με βάση τον σημαντικό αντίκτυπο αυτών των ζητημάτων στους οργανισμούς και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Αυτό βοηθά στην παροχή μιας σαφέστερης εικόνας της οικονομικής σταθερότητας, καθώς οι εταιρείες λαμβάνουν αποφάσεις για το μείγμα ανθρώπινου δυναμικού και την τοποθεσία.