Με την πανδημία του κορωνοϊού να λειτουργεί ως επιταχυντής ψηφιακών αλλαγών, οι επιχειρήσεις που ενσωμάτωσαν μέχρι στιγμής ψηφιακές πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες για μια βιώσιμη πορεία στην απαιτητική αυτή φάση της οικονομίας. Σύμφωνα με την ManpowerGroup, η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό δεν μειώνεται, αφού έχει προκύψει μεγαλύτερη ζήτηση για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την Πληροφορική, τον Προγραμματισμό και τις Νέες Τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται συνεχιζόμενη ή και αυξανόμενη ζήτηση για επαγγέλματα IT, για ειδικούς κυβερνοασφάλειας, για Data Analysts, για Solution Architects, για Software και App Developers. Εντούτοις, η ταχύτητα του Digital Transformation είναι υψηλότερη από την ταχύτητα ανάδυσης νέων Tech ταλέντων, με όλες τις χώρες παγκοσμίως να πασχίζουν για να καλύψουν Tech & IT θέσεις. Μέρος του προβλήματος, λοιπόν, είναι ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν ξέρει πώς να εντοπίσει αληθινά ταλέντα, και κυρίως Ταλέντα του Τεχνολογικού Κλάδου.