Οι Tech Academies της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού ManpowerGroup Ελλάδας παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε υψηλής ποιότητας υποψηφίους, που μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους και πιστοποίησή τους είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε σε projects ορισμένου χρόνου είτε σε μόνιμες θέσεις εργασίας.

Στην εποχή της τεχνολογίας και των ταχύτατων αλλαγών, η αναζήτηση κατάλληλου προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες μίας επιχείρησης αποτελεί συχνά μία πρόκληση. Η εταιρεία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού ManpowerGroup Ελλάδας αντιλαμβάνεται την ανάγκη αυτή και παρέχει μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Tech Academies, εξειδικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται τόσο σε μόνιμες όσο και σε προσωρινές ανάγκες στελέχωσης και προσαρμόζονται ακριβώς στις απαιτήσεις μίας επιχείρησης. Οι εταιρείες βρίσκουν στην ευέλικτη απασχόληση τη λύση για την άμεση κάλυψη των αναγκών τους σε διάφορα έργα και προγράμματα, την ίδια στιγμή που οι επαγγελματίες και υποψήφιοι αξιοποιούν ευκαιρίες απασχόλησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, άντλησης εμπειρίας και διεύρυνσης του δικτύου τους. Μιλώντας καθημερινά με τους εργοδότες, κατανοούμε βαθιά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον εντοπισμό και την ανάπτυξη ταλέντων κυρίως στον κλάδο της Πληροφορικής. Μάλιστα, με βάση την πρόσφατη έρευνα Έλλειψης Ταλέντου για το 2024 του ομίλου ManpowerGroup, 74% των εργοδοτών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση ειδικευμένου προσωπικού σε αυτήν την κατηγορία επαγγελμάτων.

Ο στόχος
Οι Tech Academies έχουν ως στόχο να γεφυρώσουν το κενό που υπάρχει μεταξύ των γνώσεων που αποκτούν οι υποψήφιοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται για να ενταχθεί επιτυχημένα ένας υποψήφιος στον εργασιακό χώρο της Τεχνολογίας. Οι Tech Academies έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας σε απόφοιτους STEM, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βρουν τον ιδανικό υποψήφιο για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, είτε για την κάλυψη συγκεκριμένων projects, είτε για μόνιμες προσλήψεις.

Στις Tech Academies οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τρίμηνα υπερεντατικά προγράμματα σπουδών σε τεχνολογίες όπως Java, C#/.ΝΕΤ framework, cybersecurity, ServiceNow, SAP και Data Analytics, υπό την επίβλεψη καθηγητών διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύονται σε δεξιότητες όπως επικοινωνία, συνεργασία, διάδραση με πελάτες και δημιουργία παρουσιάσεων, απαραίτητες για την ένταξή τους σε ένα εταιρικό περιβάλλον. Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, είναι η ευελιξία που παρέχεται καθώς οι εταιρίες μπορούν να εκπαιδεύσουν ακόμα και μόλις έναν/μία Μηχανικό, χωρίς να χρειαστεί να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία κοστοβόρα εκπαίδευση που απαιτεί μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και χωρίς να χρειαστεί να αφιερώσουν πολύτιμους εσωτερικούς πόρους, αφήνοντας το OnBoarding σε εμάς. Επιπλέον, ο/η Μηχανικός μπορεί να ενταχθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να αυξηθεί το Headcount.

Η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης Custom Technical Training / Ακαδημίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής εκπαίδευσης για τους οργανισμούς. Οι Tech Academies αναδεικνύονται ως βασικοί σύμμαχοι σε αυτήν τη διαδικασία, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των οργανισμών.