Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, η ManpowerGroup αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι ηγέτες μπορούν να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν την κουλτούρα καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες οφείλουν να είναι πρότυπα που αναζητούν διαφορετικές εμπειρίες, να εξετάζουν μη συνηθισμένες προοπτικές και νέες ιδέες, ενισχύοντας μια κουλτούρα ευμάθειας εντός του οργανισμού, αλλά και να παραμένουν πληροφορημένοι για τις τελευταίες τάσεις, έχοντας σωστή επικοινωνία. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η ευελιξία και η συνεχής προσαρμογή είναι απαραίτητες, με την ανατροφοδότηση να είναι σημαντική, ενώ οι ηγέτες είναι απαραίτητο να καινοτομούν, να πειραματίζονται, να μαθαίνουν γρήγορα και, παράλληλα, να ενθαρρύνουν τις ομάδες τους να κάνουν το ίδιο.