Η παγκόσμια έκθεση «Προοπτικές του Κόσμου της Απασχόλησης για τις Γυναίκες το 2024» του ομίλου ManpowerGroup, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, διαπιστώνει ότι λιγότεροι από τους μισούς εργοδότες (41%) αναφέρουν ότι «επιτυγχάνουν πλήρη ισότητα των φύλων», ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο (45%).
Σε παγκόσμια κλίμακα το 69% των εργοδοτών του κλάδου των Καταναλωτικών Αγαθών και Υπηρεσιών αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν πλήρη ισότητα. Αυτό υποστηρίζει και το 68% των εργοδοτών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Κτηματομεσιτικών και το 67% των ηγετών στον κλάδο των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους τομείς της Υγειονομικής Περίθαλψης και των Βιο-επιστημών και της Πληροφορικής ανέρχονται στο 67% και 66%, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στον κλάδο των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με το 52% των εργοδοτών να δηλώνουν ότι «η ισότητα έχει ήδη επιτευχθεί». Ακολουθούν οι κλάδοι της Πληροφορικής (51%), των Χρηματοοικονομικών & Κτηματομεσιτικών (47%), της Βιομηχανίας & Κατασκευών (47%), της Ενέργειας & των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (46%).

Ελλάδα: Όπλο η ευέλικτη εργασία για την προσέλκυση ταλέντων
Στην Ελλάδα το 30% των εταιρειών δηλώνει ότι η ευέλικτη εργασία τις βοήθησε να διατηρήσουν τα ταλέντα τους και να διευρύνουν τη δεξαμενή υποψηφίων τους ώστε να είναι πιο ποικιλόμορφες. Άλλες κορυφαίες πρωτοβουλίες είναι η ανάπτυξη ηγεσίας (28%), η εσωτερική υποστήριξη (28%), η εσωτερική καθοδήγηση/mentoring (28%) και οι ακαδημαϊκές συνεργασίες (27%).

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα ποσοστά δεν απέχουν πολύ από τα παγκόσμια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα, πάνω από το ένα τρίτο των εργοδοτών (37%) επιβεβαιώνουν ότι οι ευέλικτες πολιτικές εργασίας είναι πιο αποτελεσματικές για τη διακράτηση και προσέλκυση διαφορετικών ταλέντων. Ακολουθούν η ανάπτυξη ηγεσίας (30%), η κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς (29%), η καθοδήγηση/mentoring (28%) και οι ακαδημαϊκές συνεργασίες (24%).

Η τεχνολογία ενισχύει την ισότητα των φύλων
Επιπρόσθετα, το 65% των εργοδοτών τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα αναφέρει ότι η τεχνολογία το βοήθησε να είναι πιο ευέλικτο, προωθώντας περισσότερη ισότητα μεταξύ των φύλων, ενώ το 58% των Ελλήνων εργοδοτών δήλωσε ότι η απόκτηση ταλέντων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας ποικιλόμορφης δεξαμενής υποψηφίων. Από την άλλη πλευρά, όμως,
το 52% των εργοδοτών στον κόσμο και το 50% στην Ελλάδα δήλωσαν ότι «τα εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν στην πρόσληψη των καλύτερων υποψηφίων ανεξάρτητα από το φύλο». Τέλος, μικτή είναι η και πρόοδος όσον αφορά στην ισότητα των αμοιβών. Ειδικότερα, λίγο περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) παγκοσμίως αναφέρουν ότι οι πρωτοβουλίες ισότητας των αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 48% έχει μείνει πίσω ή δεν έχει καμία πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, το ποσοστό αυτό υπολείπεται κατά 6 μονάδες έναντι του μέσου όρου, καθώς το 46% των ερωτηθέντων αναφέρεί ότι «οι πρωτοβουλίες ισότητας αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος» ενώ το υπόλοιπο 54% έχει μείνει πίσω ή δεν έχει καμία πρωτοβουλία.