Με το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων να απασχολείται, πλέον, εκτός των κεντρικών γραφείων της εταιρείας του, η ManpowerGroup καταγράφει τρεις στρατηγικές αποτελεσματικής διαχείρισης και ηγεσίας ομάδων που εργάζονται απομακρυσμένα.

Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιτυχημένο και αρμονικό remote work απαιτείται η απόκτηση κουλτούρας για υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας, η υπεύθυνη ηγεσία μέσω παραδείγματος και εμπιστοσύνης, καθώς και η εστίαση στην αναβάθμιση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, με χρήση ψηφιακής εκπαίδευσης και δημιουργία μιας κουλτούρας που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να καλλιεργούν την ικανότητα εκμάθησης (learnability).