Σύμφωνα με την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου της ManpowerGroup, 515 Έλληνες εργοδότες καταγράφουν συγκρατημένες προοπτικές προσλήψεων το προσεχές τρίμηνο, από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, ως αποτέλεσμα των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης, που ανέρχονται στο +3%. Το 29% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 26%  προβλέπει μείωση και το 41% δεν  προβλέπει κάποια αλλαγή.

Όσοι αναζητούν εργασία στην Ελλάδα θα πρέπει να αναμένουν μείωση των προθέσεων προσλήψεων για τους 9 από τους 11 τομείς, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο. Η Βιομηχανία/Παραγωγή είναι ο τομέας με τις καλύτερες επιδόσεις με τους υπεύθυνους προσλήψεων να καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στο +26%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκείνοι που αναζητούν απασχόληση στον τομέα αυτό θα πρέπει να περιμένουν μείωση των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση κατά 20 μονάδες συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2021. Για το 2ο τρίμηνο του 2022 η πιο αδύναμη αγορά αναμένεται αυτή του τομέα των Κατασκευών, με τους υπεύθυνους προσλήψεων να καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στο -13%. Σε αυτόν τον τομέα αναμένεται μείωση των προθέσεων προσλήψεων κατά ένα μεγάλο ποσοστό (-41%) σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε 2 από τις 3 ελληνικές γεωγραφικές περιφέρειες οι υπεύθυνοι προσλήψεων αναμένουν μείωση των προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο. Η περιφέρεια με τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων είναι η Υπόλοιπη Ελλάδα (σε αντίθεση με την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και τη Βόρεια Ελλάδα), με τους υπεύθυνους προσλήψεων να καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης +10%. Καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης -9%, οι υπεύθυνοι προσλήψεων στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν τις χαμηλότερες προοπτικές απασχόλησης κατά το 2ο τρίμηνο του 2022.