Συγκρατημένες προοπτικές προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο καταγράφει η Έρευνα των Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup, με δείγμα 760 Έλληνες εργοδότες. Αναλυτικότερα, με το 20% να αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 15% μείωση και το 61% να μην προβλέπει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές

Απασχόλησης ανέρχονται σε +5%. Επιπλέον, το 72% των Ελλήνων εργοδοτών αντιμετωπίζει δυσκολία κάλυψης θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης εξειδικευμένων ταλέντων, με την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ή την επαγγελματική καθοδήγηση (55%), τα ευέλικτα ωράρια εργασίας (42%), τους υψηλότερους μισθούς (39% ) και τα μπόνους (29%) να είναι τα συχνότερα κίνητρα που προσφέρονται.

Επίσης, το μεγαλύτερο εμπόδιο αναφορικά με την αύξηση εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στον οργανισμό είναι τα χρήματα (33%), ο χρόνος (16%) και η πρόσβαση στους κατάλληλους συνεργάτες για αναβάθμιση/ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (12%), με το 42% των Ελλήνων εργοδοτών να σχεδιάζει να υιοθετήσει προγράμματα αναβάθμισης προσωπικών δεξιοτήτων, το 38% προγράμματα ανάπτυξης για μάνατζερς και ανώτερα στελέχη και το 37% προγράμματα αναβάθμισης τεχνικών δεξιοτήτων.

Επιπρόσθετα, ο ισχυρότερος ρυθμός προσλήψεων αναμένεται να καταγραφεί στους τομείς των Κατασκευών (20%), Χρηματοοικονομικών και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις (18%), Βιομηχανίας/ Παραγωγής (15%) και στην Πρωτογενή Παραγωγή (14%), ενώ μέτριο ρυθμό προσλήψεων αναμένουν οι εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού.

Ως προς το μέγεθος των εταιρειών, αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο, με τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν τις πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων (+25%) και να ακολουθούν οι Μικρές επιχειρήσεις (+15%).