Παρότι λόγω της πανδημίας και του δεύτερου lockdown οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών αισθάνονται νευρικότητα για το μέλλον, η ManpowerGroup εξηγεί ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να εστιάσουν στην επίτευξη της επαγγελματικής σταθερότητας μέσα από τέσσερις τρόπους. Συγκεκριμένα, απαιτείται εστίαση στο «core business» τμήμα του οργανισμού, αφού οι βιαστικές κινήσεις διαφοροποίησης χωρίς σωστό σχεδιασμό μπορούν να αποδειχθούν σπατάλη χρόνου και χρήματος, και αξιοποίηση της υπάρχουσας βάσης πελατολογίου, με τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται ικανοποιούν πραγματικά τους υπάρχοντες πελάτες, αλλά και πως είναι ευχαριστημένοι.

Τέλος, αναγκαία είναι η διατήρηση των μάρκετινγκ καμπανιών και η μετακίνησή τους σε ψηφιακή μορφή, καθώς και η αποτελεσματική επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, αφού οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται απομακρυσμένα και αναζητούν επιλογές που μπορούν να τους επιτρέψουν να εξισορροπήσουν καλύτερα την εργασία και την προσωπική τους ζωή ενώ οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες έχουν αλλάξει.