Η ManpowerGroup Talent Solutions σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Made By Dyslexia προχώρησαν στην διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη δυναμική της δυσλεξικής σκέψης και το πώς η δυσλεξία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στο ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος της έρευνας ήταν η κατανόηση της δυσλεξικής σκέψης στο χώρο εργασίας και η ενθάρρυνση των οργανισμών να αναγνωρίσουν τη σημασία της.

Σύμφωνα με την έρευνα, η έλλειψη ταλέντων βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα αγγίζοντας ρεκόρ 15ετίας, ωστόσο πολλοί εργοδότες παραβλέπουν μια σημαντική δεξαμενή ταλέντων: τους ανθρώπους με δυσλεξία. Από τα πορίσματα της έρευνας έγινε γνωστό ότι η δυσλεξία επηρεάζει έως και 1 στα 5 άτομα. Αυτό είναι το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Περισσότεροι από τους μισούς αισθάνονται ότι οι εργοδότες τους έχουν χαμηλή έως ανύπαρκτη κατανόηση των δυνατών σημείων που σχετίζονται με τη δυσλεξία. Η δυσλεξία είναι μία γενετική διαφοροποίηση που καθιστά τα άτομα να έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, αλλά και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε θέματα ορθογραφίας, ανάγνωσης και απομνημόνευσης.

Όμως, η ιδιαίτερη κλίση τους στις προσωπικές δεξιότητες, γνωστές και ως soft skills, τους κάνει ξεχωριστούς. Η επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η οπτικοποίηση, η εξερεύνηση για την αναζήτηση νέων ιδεών, η ενσυναίσθηση και η λογική σκέψη (reasoning) είναι οι έξι περιοχές στις οποίες τα δυσλεκτικά άτομα διαπρέπουν, αναφέρει η έρευνα. Και η σχετική ανακοίνωση της ManpowerGroup καταλήγει: «Τα δυσλεκτικά άτομα είναι ικανά να πραγματοποιούν και συνδυασμούς αυτών των κατηγοριών. Ενώ, παράλληλα αυτές οι ικανότητες αποτελούν εκείνες ακριβώς που αναζητούν περισσότερο οι σημερινοί εργοδότες. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 οι άνθρωποι και οι μηχανές θα μοιράζουν την εργασία 50-50 και θα χρειαστούν άνθρωποι για να εκτελέσουν όλες τις προσωπικές δεξιότητες που δεν μπορούν να κάνουν οι μηχανές».