Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ManpowerGroup που δημοσιεύτηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός στις 21-24 Ιανουαρίου 2020, οι ανάγκες των εργαζομένων ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, το φύλο και τα διαφορετικά στάδια καριέρας, με τις πιο σημαντικές που καταγράφονται να είναι η αυτονομία ως προς το χρονικό διάστημα και τον χώρο υλοποίησης της εργασίας, η ευεξία μέσω της ισορροπίας μεταξύ εργασίας - προσωπικής ζωής και η επαγγελματική εξέλιξη που οδηγεί σε ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Αναλυτικότερα, η Gen Z (ηλικία 18-24) είναι φιλόδοξη, αναζητά τις οικονομικές απολαβές και την επαγγελματική εξέλιξη, με τις ανάγκες μεταξύ γυναικών και ανδρών να διαφέρουν. Έτσι, για τις γυναίκες, οι οικονομικές απολαβές είναι δύο φορές πιο σημαντικές από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ για τους άντρες, οι οικονομικές απολαβές είναι εξίσου σημαντικές με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη.

Από την πλευρά τους, οι Millennials (ηλικία 25-34) επιθυμούν ευελιξία και μια εργασία με προκλήσεις, με τις γυναίκες να αναφέρουν πως η ευελιξία είναι απαραίτητη και τους άντρες να τη θεωρούν λιγότερο σημαντική, ενώ οι Younger Xers (ηλικία 35-44) αναζητούν την ισορροπία με τους άνδρες και τις γυναίκες να δίνουν εξίσου προτεραιότητα στην ευελιξία και να προτιμούν την εργασία εξ αποστάσεως, αναζητώντας δικαίωμα σε γονικές άδειες καθώς και ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Αναφορικά με τους Older Xers (ηλικία 45-54), φαίνεται ότι αναζητούν, κυρίως, τις ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, ενώ σημαντικός παράγοντας προσέλκυσης αποτελεί ένα εργασιακό περιβάλλον με προκλήσεις, με τους άνδρες να δίνουν προτεραιότητα στην ευέλικτη εργασία, και τις γυναίκες στην ομάδα συνεργασίας.

Τέλος, οι Boomers (ηλικία 55-64 και 65+) κινητοποιούνται από οικονομικές απολαβές, εργασία με προκλήσεις και ευελιξία, δίνοντας όμως μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ηγεσία και στη διαχείριση ομάδας, με τους άνω των 65 ετών να ενεργοποιούνται από το όραμα με στόχο.