Σχεδόν 8 στις 10 εταιρείες αναπτύσσουν στρατηγικές ESG, ωστόσο το 94% των εταιρειών αναφέρει ότι δεν διαθέτει τα ταλέντα που χρειάζεται για να εφαρμόσει τα σχέδιά του, σύμφωνα με την έκθεση της ManpowerGroup «Η Πράσινη Επανάσταση στον Κόσμο της Απασχόλησης». Σύμφωνα δε, με πρόσφατη έρευνα του ομίλου με τίτλο «Πράσινος Μετασχηματισμός με Προτεραιότητα τον Άνθρωπο» σε περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους σε επτά χώρες:

  • Οι white collars εργαζόμενοι αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για τον «πράσινο» μετασχηματισμό. Ενώ το 70% των white collars εργαζομένων λέει ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τον «πράσινο» μετασχηματισμό, μόνο το 57% των blue collars εργαζομένων (χειρωνακτική εργασία ή τεχνικά επαγγέλματα) λέει το ίδιο. Επιπλέον, 1 στους 4 δεν είναι σίγουρος για το πώς θα τον επηρεάσει ο «πράσινος» μετασχηματισμός.
  • Οι «πράσινες» πιστοποιήσεις είναι σημαντικές για τους υποψηφίους. Το 62% όλων των εργαζομένων ερευνά την περιβαλλοντική φήμη ενός οργανισμού και 1 στους 3 λέει ότι επηρεάζει την απόφασή του να αποδεχτεί ή να απορρίψει μια προσφορά εργασίας. Το 75% θα διερευνήσει την περιβαλλοντική φήμη μια επιχείρησης και το 46% πιστεύει ότι θα επηρεάσει την πιθανότητα επιλογής ενός συγκεκριμένου εργοδότη.
  • Η εστίαση στις υποσχέσεις έναντι της προόδου οδήγησε στο να αισθάνονται ανησυχία οι εργαζόμενοι για τη δέσμευση των εργοδοτών τους στην «πράσινη» μετάβαση. Αν και το 66% είναι έτοιμο για την «πράσινη» μετάβαση, μόνο οι μισοί πιστεύουν ότι οι εργοδότες τους είναι πλήρως δεσμευμένοι ως προς αυτήν.
  • Ένας στους τρεις εργαζόμενους προβλέπει ότι ο «πράσινος» μετασχηματισμός θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες προκλήσεις στην καθημερινή τους εργασία, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, όπως αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία, εφόσον έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Το 23% πιστεύει ότι οι «πράσινες» θέσεις εργασίας θα έπρεπε να πληρώνονται καλύτερα, αλλά μόνο το 6% υποστηρίζει ότι αυτό είναι προς το παρόν ο κανόνας.
  • Υπάρχει διαίρεση ηλικιακών ομάδων. Η Gen Z και οι Millennials οδηγούν την προσπάθεια για την αισιόδοξη προοπτική: Tο 71% της Gen Z και το 60% των Millennials πιστεύουν ότι η «πράσινη» μετάβαση θα βελτιώσει την επαγγελματική τους ζωή. Η δημιουργία ευκαιριών καριέρας είναι ένα μείζον πλεονέκτημα, με το 35% της Gen Z και το 34% των Millennials να το θεωρούν σημαντικό πλεονέκτημα.
  • Οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι «πράσινες» θέσεις εργασίας αξίζουν καλύτερες αποδοχές: Το 32% της γενιάς Z υποστηρίζει υψηλότερες αποδοχές στις «πράσινες» θέσεις εργασίας, με μόνο το 14% των Baby Boomers να συμφωνεί.

Ο ανθρώπινος παράγοντας στον «Πράσινο» Μετασχηματισμό
Ο αντίκτυπος του «πράσινου» μετασχηματισμού θα επικεντρωθεί κυρίως στην προσαρμογή των υπαρχόντων θέσεων εργασίας στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, παρά στη δημιουργία εντελώς νέων θέσεων. Οι εργαζόμενοι το κατανοούν αυτό και το 47% ανέφερε την ενημέρωση σχετικά με το πώς η «πράσινη» μετάβαση θα επηρεάσει την τρέχουσα θέση εργασίας του ως πιο κρίσιμη «πράσινη» δεξιότητα, ενώ ακολουθούν οι δεξιότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας (33%), δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης (32%), δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας (26%), δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (25%), ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες (22%), ικανότητα οικοδόμησης συμμετοχικότητας και δικαιοσύνης (21%), ικανότητα αντιμετώπισης της προκατάληψης και της κοινωνικής αδικίας (20%).