Ξεκίνησε το πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» (Your first EURES job — YfEj), που στόχο έχει να βοηθήσει αφενός τους νέους να βρουν απασχόληση ή ευκαιρία κατάρτισης σε κάποιο από τα 28 κράτη μέλη, και αφετέρου τις εταιρείες να βρουν τους κατάλληλους εργαζόμενους.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μια από τις κυριότερες δράσεις της Νεολαίας σε κίνηση – εμβληματικής πρωτοβουλίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους». Η ManpowerGroup Greece συμβάλλοντας για άλλη μία φορά στη διαμόρφωση πρακτικών λύσεων για την ανεργία στην Ελλάδα, επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την συνολική ευθύνη του έργου σε 6 χώρες, συμπεριλαμβάνοντας τη χώρα μας για πρώτη φορά σε ένα παρόμοιας εμβέλειας  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα αφορά σε νέους 18-30 ετών από το χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων που θέλουν να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση για 6 μήνες σε χώρες όπου ο τουρισμός έχει επίσης μεγάλη βαρύτητα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Πληροφορίες www.yourfirsteuresjob.gr