Η ζήτηση για «πράσινες» δεξιότητες υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά αναφέρει η νέα μελέτη του ομίλου ManpowerGroup με τίτλο «Πράσινος Μετασχηματισμός με Προτεραιότητα τον Άνθρωπο».

Σύμφωνα με αυτήν, το 70% των εργοδοτών προσλαμβάνει επί του παρόντος ή σχεδιάζει να προσλάβει «πράσινα» ταλέντα και άτομα με δεξιότητες βιωσιμότητας. Εξάλλου, παρά τη ζήτηση, μόνο 1 στους 8 εργαζόμενους διαθέτει σήμερα περισσότερες από μια «πράσινες» δεξιότητες, προκαλώντας εκθετική έλλειψη, καθώς οι εταιρείες ανταγωνίζονται σε ένα πλαίσιο περιορισμένου αριθμού ταλέντων.

Από την άλλη πλευρά, Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (81%), Πληροφορική (77%), Χρηματοοικονομικά & Κτηματομεσιτικά (75%), Βιομηχανία & Κατασκευές (74%) και Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα(73%) βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα κατάταξης με τις υψηλότερες προθέσεις εργοδοτών να προσλάβουν «πράσινα» ταλέντα για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Επιπρόσθετα, ως σημαντικά εμπόδια που επιβραδύνουν την πρόοδο, οι ηγέτες ανέφεραν στη μελέτη την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων (44%), τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων επανεκπαίδευσης (39%) και τον προσδιορισμό μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (36%) ως τα κορυφαία εμπόδια για την υλοποίηση προγραμμάτων «πράσινων» μεταβάσεων. Παράλληλα, ενώ το 70% των υπαλλήλων γραφείου αναφέρει ότι είναι έτοιμο να «αγκαλιάσουν» την «πράσινη» μετάβαση, μόνο το 57% των συνομηλίκων τους εργατοτεχνιτών λέει το ίδιο.

Όσον αφορά στη σημασία της περιβαλλοντικής φήμης για τη Gen Z, τα τρία τέταρτα (75%) των υποψηφίων της Γενιάς Ζ ερευνούν την «πράσινη» φήμη μιας επιχείρησης και σχεδόν οι μισοί (46%) λένε ότι θα επηρεάσει την πιθανότητα επιλογής ενός συγκεκριμένου εργοδότη. Τέλος, το 66% της Gen Z και το 64% των Millennials πιστεύουν ότι οι προσπάθειες βιωσιμότητας θα ενισχύσουν την εργασία τους, σε σύγκριση με μόλις το 44% των Baby Boomers.