Σε τροχιά ανάπτυξης εισήλθε τον Ιούνιο ο μεταποιητικός κλάδος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Markit.

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης PMI κατέγραψε άνοδο στις 50,5 μονάδες έναντι 49,6 μονάδων τον Μάιο. Πρόκειται για την πρώτη βελτίωση των συνθηκών του μεταποιητικού τομέα από τον περασμένο Αύγουστο. Σημειώνεται ότι το όριο των 50 μονάδων συνιστά το διαχωριστικό σημείο μεταξύ της ανάπτυξης και της ύφεσης του κλάδου.

Στη βελτίωση του τομέα συνείσφερε σημαντικά η άνοδος των νέων παραγγελιών για δεύτερη φορά, σε διάστημα τριών ετών. Παράλληλα με την αύξηση των συνολικών νέων παραγγελιών, σημειώθηκε άνοδος της παραγωγής, η πρώτη από τον Αύγουστο του 2016. Ο ρυθμός αύξησης ήταν, ωστόσο, οριακός. Η αύξηση της παραγωγής δεν κατάφερε να εμποδίσει την περαιτέρω υποχώρηση των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων, ωστόσο ο ρυθμός υποχώρησης εξασθένησε σε σχέση με τον Μάιο.

Στηριζόμενοι στην υψηλότερη ζήτηση των πελατών, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τον αριθμό των εργαζομένων τους για δεύτερο συνεχή μήνα τον Ιούνιο. Επιπλέον, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν ο εντονότερος σε διάστημα περίπου ενός έτους. Τα υψηλότερα επίπεδα μισθοδοσίας οδήγησαν σε εντονότερη μείωση των ανεκτέλεστων εργασιών.