Το πρόγραμμα Plan A θέτουν σε εφαρμογή τα Marks & Spencer παγκοσμίως, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, τα Marks & Spencer Ελλάδας έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν σειρά δράσεων, που σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες της εταιρείας στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη μείωση της ενέργειας και στην εδραίωση ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Εκτός από την υπεύθυνη χρήση πρώτων υλών, το Zero waste, την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση για τη μείωση ενέργειας, η εταιρεία ένωσε τις δυνάμεις τους με την ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια, πραγματοποιώντας δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων των καταστημάτων, με στόχο την εξοικείωση και την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών με οπτική, κινητική και ακουστική βλάβη.

Επιπρόσθετα, οργανώνει τρεις φορές το χρόνο εθελοντική αιμοδοσία για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, ενώ μέσω της Ημέρας Εθελοντισμού, οι άνθρωποί της έχουν την ευελιξία να συνεισφέρουν εθελοντικά σε Οργανισμό της επιλογής τους.

Παράλληλα, η Marks & Spencer δίνει έμφαση στη διατήρηση και ενίσχυση ενός υγιούς κλίματος, προωθώντας διαρκώς, μέσα από διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες το DEI. Τέλος, υποστηρίζει έμπρακτα την ψυχική υγεία των εργαζομένων της, παρέχοντάς 24ωρη υποστήριξη τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειές τους, μέσω της συνεργασίας με την Ergonomia.