Δύο διακρίσεις απέσπασε η Mars Hellas στις κατηγορίες Best Youth Employment Initiative και Excellence in Workplace Wellbeing, στο πλαίσιο του θεσμού HR Awards 2019, ως επιβράβευση των πολιτικών που εφαρμόζει και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για τους εργαζομένους της.

Συγκεκριμένα, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, η Mars Hellas διακρίθηκε με Silver και Bronze Award για τα προγράμματα «Mars Be Well» και «Today a Graduate, Tomorrow a Leader» αντίστοιχα.