Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ένας νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους εργαζόμενους, με θέμα Πυρασφάλεια/Πρώτες Βοήθειες/ Επείγοντα Περιστατικά στον χώρο εργασίας, σε συνεργασία με το Σωματείο «Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης».

Συγκεκριμένα, οι διασώστες που παίρνουν μέρος στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, με την εμπειρία που έχουν από την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, βοηθούν τους εργαζομένους να κατανοήσουν καλύτερα τις οδηγίες, προκειμένου να διαχειριστούν σωστά τον λίγο πολύτιμο χρόνο που έχει ο καθένας για να διασώσει τον εαυτό του και να βοηθήσει τους άλλους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από το 2016, η Διαμαντής Μασούτης διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώτων Βοηθειών & Πυρασφάλειας» σε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας και τον υπεύθυνο πυρασφάλειας της εταιρείας, ενώ μέσα στο 2019 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σεμινάρια στα τρία πρώτα τμήματα, με την προοπτική να συνεχιστούν και το 2020.