Η Mastercard δημοσιοποίησε την τρίτη έκδοση του δείκτη «Mastercard Index of Women Entrepreneurs», όπου αναδεικνύει τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να εξελιχθούν, ενώ παράλληλα εντοπίζει τις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Τα αποτελέσματα, λοιπόν, επιβεβαίωσαν ότι οι γυναίκες είναι σε θέση να προχωρήσουν σε επιπλέον επιχειρηματικές δραστηριότητες και να έχουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό σε ανοικτές και «ζωντανές» αγορές, όπου η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ευκολία στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μεγάλες. Μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και να αντλήσουν τους απαραίτητους πόρους, τόσο από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όσο και από ακαδημαϊκά προγράμματα. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται πρώτες, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Νέα Ζηλανδία.