Η Mazars έδωσε στη δημοσιότητα τα ευρήματα της έκθεσης C-suite: Outlook 2024, την οποία διεξάγει κάθε χρόνο. Η Έκθεση για το 2024 παρέχει πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς και τους μετασχηματισμούς που αναμένεται να επηρεάσουν τις εταιρείες, τις στρατηγικές προτεραιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα εμβαθύνει σε θέματα προετοιμασίας για το επόμενο έτος. Όπως προκύπτει από την φετινή έκθεση:

  • Η αισιοδοξία για το μέλλον των επιχειρήσεων φτάνει σε ιστορικό υψηλό. Συγκεκριμένα, το 89% αναφέρει αύξηση εσόδων και το 94% αναφέρει θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη το 2024, οκτώ μονάδες πάνω από το προηγούμενο έτος.
  • Οι οικονομικοί παράγοντες, όπως ο υψηλός πληθωρισμός, το αυξημένο κόστος ζωής (+37%) και οι τιμές της ενέργειας (+33%) είναι αυτοί που επηρεάζουν περισσότερο τις επιχειρήσεις το 2024. Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού πρόκειται επίσης να επηρεάσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις, οι οποίες ωστόσο δηλώνουν ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένες.
  • Το 44% των ανώτατων στελεχών δηλώνει «πολύ σίγουρο» ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί τους ανωτέρω παράγοντες. Πρόκειται για ποσοστό αυξημένο κατά 6% έναντι της Έκθεσης της προηγούμενης χρονιάς.
  • Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ενισχύουν τις επενδύσεις αυξήθηκε στο 66% (αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος).
  • Η διεθνής επέκταση αναδεικνύεται ως βασικός άξονας προτεραιότητας για τα προσεχή χρόνια για το 35% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα.
  • Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αποτελεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για τα διοικητικά στελέχη για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ωστόσο, τα τρία τέταρτα όσων χρησιμοποιούν ήδη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στον οργανισμό τους δηλώνουν ότι έχουν ανησυχίες σχετικά με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. Το 95% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερη καθοδήγηση από τις ρυθμιστικές αρχές.
  • Προτεραιότητα δίνεται επίσης και στην εφαρμογή νέων ή αναθεωρημένων στρατηγικών βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση από τα ανώτατα στελέχη στη βιωσιμότητα, καθώς αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των οργανισμών που επενδύουν σε ενέργειες ESG.
  • Τέλος, το 37% των στελεχών δηλώνει ότι δεν διαθέτουν εσωτερική τεχνογνωσία όσον αφορά τα δεδομένα και την υποβολή εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (10% πάνω από την προηγούμενη χρονιά).