Ξεκινούν οι αιτήσεις για μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ του Edinburgh Business School (EBS), του Heriot Watt University Εδιμβούργου.

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται στην Ελλάδα σε αποκλειστική συνεργασία από το CeMS – Centre of European Management Studies και η επόμενη έναρξή του είναι τον Μάιο, συγκεντρώνει πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων τα εξής:

Ο σχεδιασμός και/ή υλοποίηση του προγράμματος αλλά και η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των σπουδαστών γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους τους καθηγητές του Edinburgh Business School του Heriot Watt University, ο συνδυασμός των μαθημάτων και το περιεχόμενό τους ανανεώνονται πολύ συχνά ώστε να καλύπτουν και τις πιο πρόσφατες γνώσεις και να ανταποκρίνονται στους επίκαιρους προβληματισμούς και τις προκλήσεις, ευελιξία χώρου, χρόνου, ταχύτητας κ.ά.