Η Our World Group, διοργανώνει διήμερο workshop, στις 4 και 5 Μαΐου, με τίτλο Tailored Selling Approach, όπου διοχετεύει τη δύναμη του εργαλείου Myers - Briggs Type Indicator (mbti) στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων.

Το mbti αποτελεί ένα διεθνές εργαλείο αναγνώρισης του τύπου προσωπικότητας ενός ατόμου. Το Workshop απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και στελέχη που ασχολούνται με την επαγγελματική πώληση (Β2Β), με σκοπό να τους βοηθήσει να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνώντας με τους πελάτες αποτελεσματικότερα.