Το πρόβλημα με την έλλειψη εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να μην βρίσκεται στον αριθμό των εργαζομένων που χρειάζονται για να καλύψουν τις θέσεις, αλλά στις δεξιότητές τους, οι οποίες είναι κρίσιμες για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Αυτό υπογραμμίζει σε ανάλυσή της η McKinsey & Company, προσεγγίζοντας την κατάσταση στην Ισπανία, αλλά προφανώς οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και φυσικά και την Ελλάδα.

Ειδικότερα, η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων στον κλάδο αποτελούσε ήδη μια ανησυχία και πριν από την πανδημία, με την HOTREC, την ευρωπαϊκή ομοσπονδία που εκπροσωπεί τα ξενοδοχεία, να αναφέρει το γεγονός αυτό ως ένα από τα πέντε πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή φιλοξενία.

Τέλος, η McKinsey υπογραμμίζει ότι τα δεδομένα για την απασχόληση αντικατοπτρίζουν μόνο τον αριθμό των εργαζομένων και όχι απαραίτητα τις δεξιότητες, την εκπαίδευση ή την κατάρτισή τους, με αποτέλεσμα η κρίση ταλέντων του κλάδου πιθανόν να είναι πιο έντονη από ότι φαίνεται.