Σχεδόν οι τρεις στους δέκα εργαζόμενους απασχολούνται και αμείβονται (έχοντας ως «πάτωμα» ελάχιστης αμοιβής τα όρια της ΕΓΣΣΕ) με ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Την εκτίμηση ότι 712.700 εργαζόμενοι (το 26,8% των απασχολούμενων μισθωτών) εργάζονται με ατομικές συμβάσεις, κάνει ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας Μιχάλης Χάλαρης με βάση τα στοιχεία για το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές και επιχειρησιακές συμβάσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία (τα οποία δεν περιλαμβάνουν κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις που έχουν λήξει ή λήγουν) το 2011:
• Συνολικά 1.947.300 εργαζόμενοι σε σύνολο 2.660.000 «καλύπτονταν» από κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές και επιχειρησιακές συμβάσεις.
• Οι υπόλοιποι 712.700 εν δυνάμει είχαν όρους ατομικών συμβάσεων (σε αυτούς υπολογίζονται και 11.085 για τους οποίους 1.727 επιχειρήσεις υπέβαλαν στοιχεία για αλλαγή μισθών).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ το 2011 οι επιχειρήσεις προχώρησαν στη σύναψη «ευέλικτων» συμβάσεων (με χαμηλότερους μισθούς) μειώνοντας τις προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό, αυξάνοντας τις προσλήψεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας και μετατρέποντας συμβάσεις πλήρως απασχολούμενων εργαζομένων σε μερικής (+73,25% σε σχέση με το 2010) και εκ περιτροπής (+ 193,06% κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και + 631,89% με μονομερή απόφαση του εργοδότη).

Συνολικά 360.820 εργαζόμενοι απασχολούνταν, επίσημα, με μειωμένους κατά 40% έως και 50% μισθούς, ενώ 52 επιχειρήσεις με 17.531 εργαζόμενους συμφώνησαν με επιχειρησιακές συμβάσεις μειώσεις μισθών από 10% έως και 42%.