Η Being Essential διοργάνωσε με επιτυχία το 1ο Goal Mapping Workshop στην Ελλάδα στις 10 Δεκεμβρίου 2009 στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ, με συμμετοχή 100 και πλέον στελεχών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Εισηγητής του Goal Mapping Workshop ήταν ο Brian Mayne, εμπνευστής και δημιουργός του Goal Mapping, μιας μεθοδολογίας ολιστικής ενεργοποίησης του εγκεφάλου, που αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο προσωπικής ενδυνάμωσης, με στόχο την επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων. Κατά τη διάρκεια του Goal Mapping Workshop, οι συμμετέχοντες κατανόησαν τη σημασία της θέσπισης προσωπικών στόχων, διδάχτηκαν τον τρόπο να δίνουν κίνητρα στον εαυτό τους και να επηρεάζουν το υποσυνείδητό τους για επιτυχία, έμαθαν πώς να επικεντρώνονται στη συνεχή προσωπική τους ανάπτυξη, και πώς να δημιουργούν το προσωπικό τους Goal Map ως ένα πλάνο δράσης για το μέλλον.

Το Goal Mapping πραγματοποιείται από τη Being Essential και σε επίπεδο επιχειρήσεων για την επίτευξη ενδοεπιχειρησιακών στόχων. Το 2ήμερο Goal Mapping workshop για επιχειρήσεις περιλαμβάνει όλες τις βασικές έννοιες του Goal Mapping και επικεντρώνεται στη δημιουργία ομαδικού πλάνου δράσης που προέρχεται από την ίδια την ομάδα. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων από top management σε entry level ανθρώπινο δυναμικό και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό αφού στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή και δέσμευση.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.essential.com.gr.