Πόσο σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη μας την πρόσληψη του προσωπικού; Πρόσφατα, σε συζήτησή μου με έναν επαγγελματία του χώρου συνειδητοποίησα το αυτονόητο: κάθε άτομο που έρχεται σε έναν οργανισμό έχει ένα ρόλο, επηρεάζει και επηρεάζεται.

Η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί προδιαγράφει σε σημαντικό βαθμό την πορεία του μέσα στην εταιρεία, ίσως στη ζωή του, αλλά και την πορεία της ίδιας της επιχείρησης. Πρόκειται για πεπρωμένο; Είναι οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού μικροί θεοί; Η υιοθέτηση των κατάλληλων στρατηγικών στελέχωσης μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των διαδικασιών που θα σας εξασφαλίσουν τους επαγγελματίες εκείνους που θα ανταποκρίνονται στις εταιρικές σας ανάγκες θα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά των στρατηγικών σας στόχων. Οι αποτελεσματικές προσλήψεις θα πρέπει να ξεκινούν με την απόλυτη κατανόηση και υιοθέτηση της στρατηγικής του οργανισμού, στον οποίο ανήκετε, αλλά και τις πρακτικές εκείνες που χρησιμεύουν στην απόκτηση νέου ανθρώπινου κεφαλαίου, προκειμένου να υλοποιηθούν οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι σας.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνουν σε βάθος κατανοητές οι σύγχρονες, αλλά και μελλοντικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και, κυρίως, αυτές των «απαιτητικών» ταλέντων, τα οποία αναμένεται κάθε φορά να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Τα στελέχη HR και, ιδιαίτερα, οι υπεύθυνοι για τις προσλήψεις καλούνται να ενημερώνονται σε καθημερινή σχεδόν βάση για τις τελευταίες τάσεις και τα εργαλεία εκείνα που επηρεάζουν τη δουλειά τους.
Ανάμεσά τους οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες αποκτούν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο βαρύνουσα θέση στην προσέλκυση και επιλογή του προσωπικού.
Σύμφωνα με έρευνα που ανακοινώθηκε πρόσφατα στο περιοδικό People Management, το 80% των υποψήφιων εργαζομένων αναζητούν εργασία μέσω του διαδικτύου.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά στελέχη, τους αποφοίτους δηλαδή, αυτοί αναζητούν τους εργοδότες τους κατά βάση ηλεκτρονικά. Μια καλή ιστοσελίδα, μια φανταχτερή και έξυπνη αγγελία και σωστές δημόσιες σχέσεις καθιστούν τον υποψήφιο εργοδότη περισσότερο ελκυστικό.
Επιλογή και προσέλκυση προσωπικού δε σημαίνει μόνο συνέντευξη, ψυχομετρικά τεστ και αναζήτηση προσωπικού. Για την επιτυχημένη έκβαση χρειάζεται οργάνωση, στρατηγική και, μερικές φορές, ακόμα και τύχη.