Ο Μίκης Πρωτοπαπάς, Διευθύνων Σύμβουλος της SCAN, μίλησε στο HR Professional για τις εξελίξεις στο χώρο του HR, τις νέες τάσεις και ανάγκες που δημιουργούνται, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας που διαμορφώνουν και ενισχύουν καθημερινά την ηγετική της παρουσία στην αγορά.

HR Professional: Πώς αντιλαμβάνεται η SCAN τις εξελίξεις στον χώρο του HR;

Μίκης Πρωτοπαπάς: Η νέα χρονιά βρίσκει το HR στο επίκεντρο εξελίξεων και ανακατατάξεων. Η αναγωγή του εργατικού κόστους σε κυρίαρχο παράγοντα για τη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις συχνές ανακατατάξεις στην αγορά, το νομικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν την εργασία, καθιστούν επιβεβλημένη την ικανότητα συνεχούς παρακολούθησης και άμεσης προσαρμογής σε συνθήκες που διαρκώς μεταβάλλονται. Την ίδια στιγμή, η πρόκληση για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του HR και την ενίσχυση της θέσης του ως στρατηγικού συνομιλητή της ηγεσίας της εταιρείας είναι πιο έντονη από ποτέ, και η ανάγκη για δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή είναι άμεση και επείγουσα.

HR Professional: Πώς τοποθετείται η SCAN σε αυτό το τοπίο και τι να περιμένουμε στο μέλλον από την εταιρεία;

Μίκης Πρωτοπαπάς: Στο περιβάλλον αυτό, η SCAN, έχοντας κατακτήσει με τα προϊόντα της ηγετική παρουσία στην Ελληνική Αγορά Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, παραμένει σταθερή στον στόχο της να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη του HR, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις που απαντούν στο σύνολο των θεμάτων και των αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για τον σκοπό αυτό, η SCAN επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των προϊόντων της, ενισχύοντάς τα διαρκώς, με προηγμένα λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ανακοινώσει από τα μέσα του προηγούμενου έτους το νέο μας προϊόν HR Mobile, συμπληρωματικό των δημοφιλών λύσεων ScanHRMS και ScanHRMS Self Service, το οποίο επιτρέπει την αλληλεπίδραση των εργαζομένων ενός οργανισμού με το HR χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές, κινητά και tablets. Στα σχέδια της εταιρείας για το 2015, είναι η διεύρυνση των λειτουργιών του HR Mobile, καθιστώντας το ένα πολύτιμο εργαλείο για το HR αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους μιας επιχείρησης.Παράλληλα, έχουμε αναγνωρίσει εγκαίρως ότι ο κρίσιμος παράγοντας για να διεκδικήσει το HR έναν πιο ουσιαστικό ρόλο είναι να αποφορτιστεί από τα καθημερινά διαχειριστικά του καθήκοντα, και να εστιάσει σε αυτά που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της επιχείρησης.

Ανταποκρινόμενοι στην ευθύνη που έχουμε να σταθούμε ως αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε ήδη δρομολογήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από ενέργειες που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό και συνεργασίες, με κύριους άξονες: την επέκταση των υπηρεσιών υποστήριξης με τον σχεδιασμό νέων και την αναβάθμιση των υπαρχόντων, τη μείωση του κόστους κτήσης και διαχείρισης των προϊόντων μας με την εκμετάλλευση του cloud και την ενίσχυση των συστημάτων μας με εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας που επιτρέπουν την άντληση ουσιαστικής, δυναμικής και μετρήσιμης πληροφορίας από το σύστημα. Για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας όμως, θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα στους μήνες που θα ακολουθήσουν.

HR Professional: Ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρείας;

Μίκης Πρωτοπαπάς: Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας μας στην ελληνική αγορά, από το 1982 ως σήμερα, βασικός άξονας της φιλοσοφίας και θεμελιώδης αξία της εταιρείας ήταν, και παραμένει ο ανθρώπινος παράγοντας. Σε όλη μας την πορεία, στις αποφάσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επίκεντρο και κοινό σημείο αναφοράς είναι πάντοτε ο άνθρωπος. Οι συνεργάτες μας στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού τους οποίους στηρίζουμε και είμαστε δίπλα τους όποτε μας χρειάζονται, οι άνθρωποι των συνεργατών μας, οι εργαζόμενοι, απέναντι στους οποίους έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ανελλιπώς την σωστή και έγκαιρη αμοιβή τους, και τέλος -αλλά όχι τελευταίοι- οι άνθρωποί μας, το πολυτιμότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας, οι οποίοι διακρίνονται για το ήθος, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό τους.


Οι Άνθρωποι και οι Αξίες κάνουν την Διαφορά

Μέσα από μια πορεία συνεχούς και σταθερής εξέλιξης η SCAN έχει εδραιωθεί ως ο προτιμητέος προμηθευτής στα συστήματα Μισθοδοσίας & HR στον χώρο των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα χώρο ιδιαίτερα απαιτητικό, όχι μόνο λόγω των μεγεθών και της πολυπλοκότητας του αλλά και λόγω της ανάγκης για άμεσα και ασφαλή αποτελέσματα.

του Γιάννη Φραντζεσκάκη, Software Support Manager

Οι υποχρεώσεις των εταιρειών προς τους κρατικούς φορείς αλλά και το προσωπικό τους (εργαζόμενους, σωματεία κ.λπ.) είναι συνεχείς και απρόβλεπτες ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούνται γρήγορες ενέργειες χωρίς την πολυτέλεια του χρόνου επεξεργασίας αλλά και χωρίς περιθώριο λαθών. Σε αυτό το ιδιαίτερο και σύνθετο περιβάλλον η SCAN λειτουργεί απρόσκοπτα και με επιτυχία εδώ και 33 χρόνια, έχοντας αποκτήσει και διευρύνοντας συνεχώς τη μεγάλη βάση πιστών πελατών της. Βασικός πυλώνας της επιτυχίας αυτής ήταν, και είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας που αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη περιουσία μας. Πέρα από την αξιοπιστία και τεχνολογική πληρότητα ενός πληροφοριακού συστήματος, η πραγματική του αξία αναδεικνύεται κυρίως από τους ανθρώπους που το αναπτύσσουν, το βελτιώνουν, το υποστηρίζουν και έχουν την ευθύνη παραμετροποίησης και αξιοποίησης του σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Από την αρχή της λειτουργίας της SCAN δημιουργήσαμε έναν πυρήνα στελεχών που συνεχώς διευρυνόταν τόσο αριθμητικά, με την ένταξη νέων μελών, όσο και ποιοτικά, με την επιμόρφωση και την σημαντική εμπειρία που αποκομιζόταν από τους πελάτες, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα την αξιακή και πελατειακή κουλτούρα της εταιρείας. Έτσι, επιτυγχάνεται μια ομαλή συνέχεια και διαχρονικότητα η οποία πιστεύουμε ότι είναι εμφανής στους πελάτες μας, χωρίς να απαιτούνται συνεχώς γνωριμίες με νέους συμβούλους και διαφορετικές νοοτροπίες. Η διατήρηση συμπαγούς, ομοιογενούς, και άρτια ενημερωμένης ομάδας υποστήριξης αποτελεί στόχο μας στην εξυπηρέτηση πελατών.

Θεωρούμε ότι αυτό που χρειάζονται και αναμένουν οι πελάτες μας δεν είναι μια στείρα ενημέρωση περί νόμων, εγκυκλίων κ.λπ., ούτε μια απαρίθμηση τεχνικών βημάτων για την εκτέλεση μιας εργασίας μέσω του συστήματος. Αυτό που προσφέρουν οι σύμβουλοι μας είναι μια συνεχής και εποικοδομητική συνεργασία για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ScanHRMS, σε σχέση με αυτά που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Κύριο μέλημα του συμβούλου είναι η εφαρμογή λύσεων σε κάθε ζήτημα που προκύπτει με την αξιοποίηση των γνώσεων του αλλά και της πολύτιμης εμπειρίας που έχει αποκομίσει από την πολυετή ενασχόληση του στο χώρο των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι λύσεις που δίνονται στα θέματα που τίθενται από τους πελάτες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και κρισιμότητα τους, σπανίως περιορίζονται μόνο στον σύμβουλο που τα υποδέχεται, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης και εμπειρίας. Με τον τρόπο αυτό οικοδομείται η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αισθήματος ασφάλειας, μεταξύ του συμβούλου και του εκάστοτε συνεργάτη από τη μεριά του πελάτη και κατ’ επέκταση μεταξύ της SCAN και των πελατών της.

Φυσικά, ποτέ δεν επαναπαυόμαστε και δεν σταματάμε την προσπάθεια μας, αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους και εκμεταλλευόμενοι τις σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι ώστε να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας στον συγκεκριμένο τομέα. Επιθυμούμε οι συνεργάτες μας στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, να αντιλαμβάνονται κάθε σύμβουλο της SCAN, όχι απλά σαν ένα συνεργάτη, αλλά μέλος της ομάδας τους και πολύτιμο βοηθό τους. Άνθρωπο τους δηλαδή. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το όραμα μας.


Τα σχόλια των πελατών μας είναι συγκινητικά και μας δεσμεύουν σε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης. Σταχυολογήσαμε μερικά από αυτά…

«O Όμιλος VIVARTIA συνεργάζεται με τη SCAN από το 1991. Από το 2013 επεκτείναμε τη συνεργασία μας, με την εισαγωγή του ScanHRMS & Self Service σε όλο τον Όμιλο, στις περιοχές Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης, Προϋπολογισμού, Στοχοθέτησης και Αξιολόγησης Προσωπικού και Κυκλώματος Αδειών, με προοπτική να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς, όπως Παροχές, Εκπαίδευση, κ.λπ. Σε ένα κομμάτι τόσο δύσκολο και νευραλγικό για την ορθή λειτουργία μιας οργάνωσης (εκ φύσεως εξαιρετικά περίπλοκης), απαιτείται συνεργασία με τον πάροχο που θα στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλοκατανόηση, και την ευελιξία. Στη SCAN, εκτός όλων αυτών των χαρακτηριστικών, ο πελάτης βρίσκει ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην αντιμετώπιση των αιτημάτων, ένα ανοιχτό μυαλό στις προτάσεις για βελτίωση, και μια καλή διάθεση στην επίλυση των προβλημάτων, όσο περίπλοκα και αν είναι αυτά!».

Παπαγεωργίου Αλίνα, HR Director, Όμιλος VIVARTIA

«Στην INTERAMERICAN χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Μισθοδοσίας της SCAN από το 1992. Χαιρόμαστε για την επιλογή που έχουμε κάνει, μια και στο διάστημα αυτό είχαμε αρκετές φορές την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την τεχνογνωσία της στο αντικείμενο, την αμεσότητα στην υποστήριξη των αναγκών μας και τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της αγοράς. Η ποιότητα των υπηρεσιών της SCAN μας οδήγησε το 2014 στην επέκταση της μεταξύ μας συνεργασίας με την υιοθέτηση ενός σύγχρονου προγράμματος ΔΑΔ, του ScanHRMS & Self Service, για τις δυνατότητες και την ευελιξία που παρέχει. Η ομάδα υποστήριξης της SCAN προσαρμόστηκε γρήγορα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου και σε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους του HR πέτυχε τη δημιουργία ενός πολύ σημαντικού εργαλείου για τον Όμιλό μας δικαιώνοντας τις προσδοκίες».

Καρδάση Δροσιά, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, INTERAMERICAN

«Στο “HILTON” προσφέρουμε πάντα στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Αντίστοιχα, υψηλές απαιτήσεις έχουμε από τους συνεργάτες μας. Στο πρόσωπο της SCAN και του συστήματος ScanHRMS, έχουμε βρει έναν πολύτιμο και αξιόπιστο συνεργάτη στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού μας».

Θανάσης Πάσσας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, HILTON Αθηνών

«Το ScanHRMS αποτελεί για μας ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και ευέλικτο εργαλείο δουλειάς που προσαρμόζεται γρήγορα και με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εργασιακού, ασφαλιστικού και φορολογικού περιβάλλοντος. Οι άνθρωποι της SCAN μας υποστηρίζουν για περισσότερο από μία δεκαετία με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, δίνοντας έξυπνες λύσεις στην καθημερινότητά μας!».

Κορδάκη Ελένη, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού, ΔΕΠΑ

«Η Unilever διεθνώς έχει στις προτεραιότητες της τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας όπου ο εργαζόμενος μπορεί να δημιουργεί και να αναπτύσσεται. Έτσι, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική διαχείριση όλου του φάσματος δραστηριοτήτων της Δ.Α.Δ. Το ScanHRMS αποτελεί την αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση για την υποστήριξή μας στους τομείς αυτούς».

Γκαβαλέκας Χρήστος, HR Services Manager Greece/Cyprus, UNILEVER

«Η εταιρεία SCAN ABEE, με την οποία συνεργαζόμαστε για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών, με τα ολοκληρωμένα και αξιόπιστα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπινού Δυναμικού της, τα οποία χρησιμοποιούμε, με την ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών της, καθώς και τη συνέπεια και επαγγελματισμό των συνεργατών της, αποτελεί για μας έναν πολύτιμο συνεργάτη στον οποίο μπορούμε να βασιζόμαστε, στον ευαίσθητο και απαιτητικό τομέα της παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας προς τους πελάτες μας».

Ευάγγελος Φάκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ACCOUNTING SOLUTIONS AE

«Σε μια απαιτητική περίοδο για την Τράπεζά μας, σε συνέχεια των διαδοχικών συγχωνεύσεων που έλαβαν χώρα και έχοντας να διαχειριστούμε τις αμοιβές πολλών χιλιάδων εργαζομένων, κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε σε ένα ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας έγκαιρα και αξιόπιστα».

Τσουκάτος Θεόδωρος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«Το σημαντικότερο με τη SCAN είναι ότι μπορεί να καταλάβει γρήγορα την ανάγκη του πελάτη της. Μπορεί να μετατρέψει ένα μαζικό, τυποποιημένο σύστημα σε εξειδικευμένη, προσαρμοσμένη εφαρμογή!».

Ελευθερία Κοταρίδου, Payroll & Budgeting Manager, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Η εταιρεία μας, έχοντας καταστήματα με σημαντική γεωγραφική διασπορά στην Ελλάδα και ανάγκες συνεχούς εκπαίδευσης, βρήκε στη SCAN έναν αξιόπιστο συνεργάτη και στο ScanHRMS ένα εύχρηστο και ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο μας υποστηρίζει αποτελεσματικά όχι μόνον σε θέματα μισθοδοσίας και διαχείρισης χρόνων παρουσίας, αλλά και σε ευρύ φάσμα ενεργειών του ανθρώπινου δυναμικού, από τη Διαχείριση των Παροχών και της Οργανωτικής Δομής μέχρι την Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού.»

Νίκος Γεμενιτζόγλου, Human Resources Manager, PRAKTIKER

«Στη ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων αποδίδουμε εξαιρετική σημασία στη Διαχείριση και Ανάπτυξη του Ανθρωπινού Δυναμικού μας και έχουμε αποσπάσει πολλά βραβεία για τις καλές πρακτικές μας, όπως Χρυσό Βραβείο στη Διαχείριση του ταλέντου από την ΕΕΔΕ το 2014, χρυσό βραβείο στο Εργασιακό περιβάλλον και Ψυχική Υγεία των εργαζομένων από την ΕΕΔΕ το 2012 κ.λπ. Η SCAN είναι πολύτιμος συνεργάτης μας στη διαρκή μας προσπάθεια για βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου Δυναμικού για πολλά χρονιά. Το σύστημα ScanHRMS μας προσφέρει την ολοκλήρωση, πληρότητα και αξιοπιστία που χρειαζόμαστε σε όλες τις διαδικασίες από την Μισθοδοσία μέχρι την πρόσληψη και την Αξιολόγηση της απόδοσης των ανθρώπων μας, αλλά και την αυτοματοποίηση σημαντικών διεργασιών που αυξάνουν την παραγωγικότητά μας σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον όπως αυτό των Fast Moving Consumers Goods. Αλλά και οι συνεργάτες στη SCAN μας εντυπωσιάζουν με την συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την προθυμία τους να βρουν λύσεις στα προβλήματα μας και να μας προσφέρουν υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Κεσόγλου Παναγιώτης, Global SC HRBP & HRD Greece, ΜΙΝΕΡΒΑ

«Η συνεργασία μας με τη SCAN ξεκίνησε το 2007. Αρχικά, για μας, η εταιρεία SCAN ήταν ένας νέος προμηθευτής για ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας. Σύντομα όμως εξελίχθηκε σε ένα πολύτιμο και αξιόπιστο συνεργάτη, που ανταποκρίνεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες μας».

Ελένη Ασβεστά, Human Resources Manager, ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ

«Μετά από δέκα χρόνια συνεργασίας η SCAN παραμένει μέρος της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και αρωγός στο σχεδιασμό συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού».

Νικόλαος Σιρηνόπουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ΑΛΟΥΜΥΛ

«Η συνεργασία μας με την SCAN άρχισε το 2000 και μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε. Συνέπεια, αξιοπιστία, επαγγελματισμός, άμεση ανταπόκριση, ευελιξία και υπευθυνότητα είναι λέξεις που χαρακτηρίζουν την SCAN για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι ένας συνεργάτης που μπορούμε να εμπιστευτούμε και μας παρέχει πάντοτε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε».

Βέργου Μαρίνα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, GROUPAMA PHOENIX

«Ως πάροχοι υπηρεσιών payroll outsource υψηλού επιπέδου αναζητήσαμε και επιλέξαμε το πληρέστερο σύστημα που μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε πλήρως και συστηματικά στις απαιτήσεις πελατών μας σε όλο το φάσμα των τομέων δραστηριότητας με σημαντικές ιδιαιτερότητες και μεγάλο βαθμό δυσκολίας».

Ζαφείρης Κωνσταντίνος, Partner, Tax Accountants, KPMG

«Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας σύνθετος οργανισμός με πολύπλοκες ανάγκες στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, τομέας στον οποίο αποδίδουμε εξαιρετική σημασία. Μέσω εταιρειών του Ομίλου μας συνεργαζόμαστε με την εταιρεία SCAN από το έτος 1985.Τα χρόνια που πέρασαν, στον Όμιλο συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές. Η SCAN, όλα αυτά τα χρόνια, παρέμεινε ένας αξιόπιστος συνεργάτης με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η υποστήριξη που μας παρέχει είναι υψηλού επιπέδου, άμεση και αποτελεσματική, με βασικότερα χαρακτηριστικά την φιλικότητα, τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων που τη στελεχώνουν».

Άγγελος Κόκοτος, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

«Η εφαρμογή της Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού ScanHRMS καλύπτει τις πιο απαιτητικές ανάγκες και διευκολύνει την επεξεργασία των στοιχείων. Η SCAN πάντα πρωτοπορεί».

Καρβούνη Αφροδίτη, HR Department, GENERALI HELLAS

«Η εφαρμογή των συστημάτων της SCAN για πρώτη φορά το 1998 αποτέλεσε μια σημαντική αναβάθμιση για τις λειτουργίες μας».

Μπέλμπας Βασίλης, Personnel Manager, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

«Λειτουργώντας τα 4 τελευταία χρόνια μέσω των συστημάτων της SCAN καταφέραμε να έχουμε ενιαία & ενοποιημένη διαχείριση των εργαζομένων σε όλα τα καταστήματα μας, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, αμεσότητα και ασφάλεια».

Νατάσα Σπύρου, Group Human Resources Director, FOURLIS HOLDINGS SA

«Οι υπηρεσίες που παρέχουμε και ο τρόπος που λειτουργούμε απαιτούν ένα αξιόπιστο και ευέλικτο σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Από την αρχή της συνεργασία μας διαπιστώσαμε ότι τα συστήματα της SCAN ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις μας, παρέχοντας λύσεις που καλύπτουν ανάγκες διαφορετικών μορφών απασχόλησης. Ως αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας μας αποφασίσαμε να αυτοματοποιήσουμε και άλλες διαδικασίες αξιοποιώντας επιπλέον δυνατότητες του ScanHRMS όπως π.χ. το Self Service, στοχεύοντας έτσι στην περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του HR».

Κότσανη Ζηνοβία, Human Resources Manager, PALADINO SA