Η Generali εφαρμόζει στρατηγικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες, τους πελάτες και πάνω από όλα με το ανθρώπινο δυναμικό της, που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό και κεντρικό άξονα της δυναμικής ανάπτυξης και της διαχείρισης της κουλτούρας της.

Ο Όμιλος Generali είναι από τους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής. Mε δημιουργική παρουσία 124 χρόνων στην Ελλάδα και διεθνή τεχνογνωσία, η Generali, αποδεικνύει καθημερινά την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία της, είτε πρόκειται για ένα απλό ασφαλιστικό συμβόλαιο είτε για την ασφάλιση ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου, ή για το ομαδικό πρόγραμμα του προσωπικού μιας επιχείρησης. Σε μια εποχή που επικρατεί η αστάθεια, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας και αμετάκλητης αλληλεπίδρασης οικονομικών και πολιτικών ανακατατάξεων, η Generali επιμένει στη δέσμευσή της να «κάνει την ασφάλεια ποιότητα ζωής», προσφέροντας μια γκάμα σύγχρονων και ευέλικτων προϊόντων.

Στην Generali πιστεύουμε και στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους, επενδύοντας στην εκπαίδευσή τους, αλλά και σε σύγχρονες επιχειρηματικές μεθόδους και εργαλεία. Το προφίλ των ανθρώπων μας αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες της Εταιρείας και την κουλτούρα της. Χαρακτηριστικά όπως το ήθος και η παιδεία, η θετική στάση, το ομαδικό πνεύμα, η συναδελφικότητα και η δημιουργική σκέψη αποτελούν σημαντικά κριτήρια στην επιλογή προσωπικού.

Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών είναι σίγουρα η σημαντικότερη πρακτική της Εταιρείας και εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής, έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν χωρίς κανέναν φραγμό, μέχρι την κορυφή της πυραμίδας, αρκεί να θέλουν και να μπορούν. Η εφαρμογή αυτής της πρακτικής αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο οργανόγραμμα της Εταιρείας. Το 80% των στελεχών της Generali έχουν εξελιχθεί εκ των έσω, το 61% είναι γυναίκες, ενώ στο executive committee γυναίκες / άνδρες είναι μοιρασμένοι 50%-50% και όλοι έχουν αναπτυχθεί μέσα από τους κόλπους της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ιδανική σύνθεση
Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι μια σύνθεση από παλαιά και νεότερα στελέχη που έχουν την ίδια εταιρική κουλτούρα, τους ίδιους στόχους, το ίδιο όραμα. Η κάθε γενιά στελεχών κουβαλά μια ιστορία και προσδίδει τη δική της εμπειρία και το δικό της στίγμα στον οργανισμό.

Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον τρόπο επιλογής και εκπαίδευσης καθώς, επίσης, και στις δυνατότητες που δίνονται για ανάπτυξη και εξέλιξη, αποτελεί πάγια τακτική για τον Όμιλο Generali παγκοσμίως. Το 43,2% του προσωπικού του Ομίλου παγκοσμίως αποτελείται από γυναίκες. Γενικά, ο αριθμός των γυναικών αυξήθηκε σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας στις περισσότερες χώρες. Το 2008 τα ποσοστά των γυναικών managers και middle managers αυξήθηκαν αισθητά σε σχέση με εκείνα του 2007. Η Γαλλία και το Ισραήλ κατέχουν, επίσης, υψηλές θέσεις με ποσοστό 50% των managers και middle managers να είναι γυναίκες. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν.

Το ίδιο και ο μηχανισμός υλοποίησης. Η ανάπτυξη, ωστόσο, των εργαζομένων και η προετοιμασία των στελεχών για διάδοχη κατάσταση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη διαδικασία. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ο πήχης μπαίνει ψηλά για όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και νέες αρμοδιότητες. Η αλλαγή επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά αλληλένδετων δράσεων.


Αλληλένδετες Δράσεις
Πρωταρχικό βήμα αποτελεί ο τρόπος που η εταιρεία επιλέγει τους εργαζομένους της. Η διαδικασία της επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται με γνώμονα τη διάθεση των υποψηφίων να καταβάλουν προσπάθεια ώστε σε βάθος χρόνου να μπορούν να ανταποκριθούν σε περισσότερο πολύπλοκα καθήκοντα και σε πιο σύνθετους ρόλους. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται καλύπτονται εκ των έσω από εργαζόμενους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και κρίνονται κατάλληλοι για τη θέση.

Βασικά κριτήρια επιλογής αποτελεί η απόδοση του υποψήφιου τα προηγούμενα έτη, το ομαδικό πνεύμα του, η ποιότητα των σχέσεων που έχει δημιουργήσει με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες και η εταιρική του κουλτούρα. Η καινοτομία αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητάμε στους ανθρώπους που πρόκειται να αποτελέσουν την μελλοντική ομάδα στελεχών.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνέντευξη με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τεχνική συνέντευξη με τον αντίστοιχο Διευθυντή τμήματος και χρήση εργαλείων επιλογής όπως tests προσωπικότητας. Για τις πιο junior θέσεις τα χαρακτηριστικά που αναζητάμε είναι θέληση, προσαρμοστικότητα, επιμονή και καινοτομία.

Αυτό που περιμένουμε από τους ανθρώπους μας, είτε πρόκειται για junior είτε για senior θέσεις, είναι να έχουν στόχους και όραμα στη ζωή τους και να ανεβάζουν τον πήχη ψηλά από μόνοι τους.

Η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι καθήκον και βασική αρμοδιότητα τόσο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και όλων των στελεχών μας. Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές κρίνονται και αξιολογούνται συστηματικά στο συγκεκριμένο στόχο. Η διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας αποτελεί ουσιαστικά καθήκον όλων μας.

Η εκπαίδευση είναι άλλος ένας πυλώνας της προσπάθειας αυτής. Η Δ/νση Προσωπικού καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Δ/ντές των τμημάτων, 3ετές πλάνο εκπαίδευσης του προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας. Η εκπαίδευση είναι τεχνικής φύσεως και γενικότερων διοικητικών ικανοτήτων. Έτσι, οι άνθρωποι δοκιμάζονται και μετρούν τις δυνάμεις τους πολύ πριν αναλάβουν αναβαθμισμένα καθήκοντα. Ο χρόνος εκπαίδευσης αποτελεί και χρόνο ενδυνάμωσης των ανθρώπων για το νέο τους ρόλο.

Συμπληρωματικά, το on the job training και η καθοδήγηση των εργαζομένων από τους επικεφαλής των ομάδων βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξή τους. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, είτε με εξειδικευμένη εκπαίδευση μέσω του Training and Exchange Program της μητρικής Εταιρείας, είτε με τη συμμετοχή τους σε workshops που οργανώνονται τακτικά από άλλες εταιρείες του Ομίλου Generali στο εξωτερικό. Ειδικά με το Training and Exchange Program, μπορούν να εκπαιδευτούν και να εργαστούν σε άλλη Εταιρεία του Ομίλου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας από χώρα σε χώρα αποτελεί πολύτιμο και πολλές φορές απαραίτητο προσόν για κάποιες θέσεις. Άλλες καινοτόμες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει και η Generali Group Innovation Academy, σύμφωνα με τους στόχους και την στρατηγική του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν με τη σειρά τους το καινοτόμο πνεύμα του Οργανισμού.

Άλλη δράση που συνηγορεί στην ανάπτυξη των ανθρώπων και τη διαδοχή εκ των έσω είναι το εργασιακό κλίμα. Στόχος της Δ/νσης Προσωπικού είναι η δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος με ομαδικό προσανατολισμό και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Βέβαια αυτό δεν θα ήταν εφικτό εάν δεν το υποστήριζαν οι επιμέρους Δ/νσεις.

Ο ρόλος της καινοτομίας
Η καινοτομία έρχεται να συνθέσει όλες τις ανωτέρω δράσεις. «Οι οργανισμοί που μαθαίνουν» και όχι απλά τα άτομα πιστεύουμε ότι θα είναι οι ηγέτες του αύριο. Αυτό για τη Generali σημαίνει ότι η μαθησιακή κουλτούρα διακατέχει όλο τον Οργανισμό. Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, παραγωγή, υποστηρικτικές υπηρεσίες, στελέχη, δίκτυο συνεργατών.

Για εμάς η μαθησιακή κουλτούρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναπτυξιακή και σημαίνει το να είναι κάποιος δεκτικός και σε διαρκή εγρήγορση για να αμφισβητεί τη σοφία του παρελθόντος. Για να αναπτύξει ένας οργανισμός την ικανότητα για συνεχή μάθηση και καινοτομία, προϋπόθεση είναι το ανθρώπινο δυναμικό του να διαθέτει ικανότητες σε πολλά επίπεδα. Πρέπει τα άτομα να θέτουν σε διαρκή αμφισβήτηση τις ίδιες τους τις παραδοχές και τους τρόπους που μέχρι τώρα κινούνταν. Να γνωρίζουν ότι δεν έχουν όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους, να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα από ομαδική εργασία και μάθηση.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν πάθος για αυτό που δημιουργούν, να αναπτύσσουν συνεχώς τις ικανότητές τους για σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων και να θέτουν οράματα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν τη συναίνεση των ανθρώπων να συμμετάσχουν όχι στο προσωπικό αλλά το κοινό όραμα.
Μέσα από αυτές τις δράσεις, η Generali έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει, να στηρίζει και να προωθεί εκ των έσω τα πιο δραστήρια και δυναμικά στελέχη, ικανά να υποστηρίξουν τη φιλόδοξη στρατηγική της, να αξιοποιήσουν τη διεθνή τεχνογνωσία της και να πειραματισθούν με νέες λύσεις.

Η εμπειρία μέχρι τώρα μας δίδαξε ότι η συγκεκριμένη εταιρική πρακτική αποτελεί πρωταρχικής σημασίας κίνητρο για το ανθρώπινο δυναμικό μας. Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος Generali επιβεβαιώνει τη μέγιστη προσοχή που ανέκαθεν έδινε στο ανθρώπινο δυναμικό του και το ανθρώπινο δυναμικό με τη σειρά του επιβραβεύει τη στάση της εταιρείας με την πίστη και την αφοσίωσή του στον Οργανισμό.