Οι πανεπιστημιακές σπουδές στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College, εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου γνώση σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Marketing.

Αναγνωρισμένα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα, σε συνεργασία με το University of Derby, UK εξασφαλίζουν παράλληλα αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου σπουδών με αυτών των ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι πανεπιστημιακές σπουδές στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Mediterranean College, προσφέρουν διεθνή αναγνώριση και προοπτική σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα έχουν ήδη ξεκινήσει.