Το Mediterranean College προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους μένουν εκτός Αθηνών να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει, με φοίτηση εξ αποστάσεως.

Αναλυτικά, τα προγράμματα σπουδών είναι:
Executive Diploma London Centre of Management (Επαγγελματικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Marketing
• Δημόσιες Σχέσεις
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας
• Διαχείριση Ανθρ/νου Δυναμικού
• Ναυτιλιακά
• Logistics
• Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
• Διοίκηση Λογιστηρίου & ΔΛΠ
• Δημοσιογραφία

Higher National Diploma  Edexcel International (Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα της Μ. Βρετανίας)
• Συμβουλευτική Ψυχολογία
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Λογοθεραπεία.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-8899600, καθημερινά (09:00 – 20:00) ή να ζητήσετε πληροφορίες στο [email protected].

Οι αιτήσεις για τα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως μπορούν να υποβληθούν έως τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου (για τα τμήματα με έναρξη Μάρτιο 2011).