Το Mediterranean College, αντιλαμβανόμενο τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που πλήττουν κυρίως τους νέους πτυχιούχους, που δεν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τους προσφέρει την εξαιρετική δυνατότητα, μέσω ενός Ειδικού Προγράμματος Επιδότησης Διδάκτρων, να αποκτήσουν ένα ισχυρό Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Οι παραπάνω επιδοτήσεις που αποσκοπούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των νέων πτυχιούχων, των ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ) και των εργαζόμενων που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, και παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Mediterranean College, αφορούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα MSc Marketing Management & MA Management, που προσφέρονται σε συνεργασία με το University of Derby, UK. H παραπάνω επιδότηση (έκπτωση 50%), προσφέρεται σε Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων έως 28 ετών, Ανέργους (εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ) και Εργαζόμενους-Στελέχη Επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Πληροφορίες:210 8899600, [email protected], www.medcollege.edu.gr