Το Mediterranean College, ανακοινώνει την έναρξη και λειτουργία των παρακάτω προσφερόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Σχολών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, που υλοποιούνται σε συνεργασία με το University of Derby, UK.

1) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA διάρκειας 2 ετών (part-time), «MSc Marketing Management» διάρκειας 2 ετών (full time) και «MA Management» διάρκειας 2 ετών (part-time). 2) Σχολή Πληροφορικής: «MSc Advanced Computer Networks» με διάρκεια δύο έτη (part- time), ένα έτος (full-time). 3) Σχολή Κοινωνικών και Ανθρώπινων Επιστημών: «ΜSc Integrative Counselling and Psychotherapy» διάρκειας 2 ετών (part-time). Πληροφορίες: 210 8899600, [email protected] και www.medcollege.edu.gr.