Οι Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιστημών του Mediterranean College πρωτοπορούν με την παροχή Προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Distance Learning) και την έναρξη ενός νέου κύκλου εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013.

Με τη μέθοδο distance learning προσφέρονται τα παρακάτω πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών:1. Επαγγελματικής εξειδίκευσης/Executive Diplomas από το London Centre of Management (UK), Management-Marketing & PR, Διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοίκησης, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), Shipping, Logistics, Τουριστικών & Ξενοδοχειακών, Sports Management, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Δημοσιογραφίας & Management. Tα παραπάνω προγράμματα είναι ετήσια και προσφέρονται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά.
2. HNDs από το Edexcel International, UK: Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (HND in Counselling and Psychology), Ειδικής Αγωγής (HND in Supporting People with Specific Learning Difficulties), Λογοθεραπείας (Professional Diploma in Speech Therapy ). Η έναρξη υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Πληροφορίες: 210-8899600, 2310-547 708, 2310 287779, [email protected], www.medcollege.edu.gr.