49 εκατ. ευρώ έσοδα και 8,1 εκατ. κέρδη EBITDA πραγματοποίησαν οι εταιρείες της ICAP Group στην οικονομική χρήση, που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, πετυχαίνοντας οργανική ανάπτυξη 24% στα έσοδα και 31% στο EBITDA σε σχέση με το 2007.

Κατά τη διάρκεια του 2008, η ICAP Group επεκτάθηκε με την ίδρυση δύο θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία και τη Σερβία και με την προσθήκη νέων μονάδων στην, ήδη, λειτουργούσα ICAP Bulgaria. Επιπρόσθετα, εξαγόρασε πλειοψηφικό πακέτο στην ΚΥΚΛΟΣ, εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων στην Ελλάδα, με παρουσία επίσης σε 3 Βαλκανικές χώρες.

Ακόμα, σύναψε συμφωνίες με την Google, για την πώληση διαφημιστικού χώρου στην ελληνική αγορά και με την Hogan για την αποκλειστική αντιπροσώπευση σε Ελλάδα, Σερβία, Κύπρο των Συστημάτων Αξιολόγησης Εργαζομένων. Επίσης, εισήγαγε νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην Επιχειρηματική Πληροφόρηση και υλοποίησε, από κοινού με την Bain & Co, σημαντικά συμβουλευτικά έργα.