Σύμφωνα με το Global State of Small Business Report που εξέδωσε το Facebook, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα, οι επιχειρήσεις που ανήκουν και λειτουργούνται από ένα άτομο, συχνά αποκαλούμενες «μικροεπιχειρήσεις» ή «solo-preneurs», έκλεισαν με υψηλότερο ρυθμό από τους μεγαλύτερους ομολόγους τους, όντας περισσότερο ευάλωτες στα lockdown. Σημειώνεται ότι, κατά μέσο όρο, το 49% των μικροεπιχειρήσεων βρισκόταν υπό την ηγεσία των γυναικών, σε σύγκριση με μόνο το 26% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους.