Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Women in Business (WIB), προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας για τις επιπτώσεις του Covid 19 στην καθημερινότητα αλλά και στην εργασία, από τις 23 Απριλίου έως την 1 Μαΐου του 2020.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, παρότι οι συνέπειες της πανδημίας θα πλήξουν όλους τους ανθρώπους, περισσότερο αντιμέτωπες με την ανεργία θεωρείται ότι θα βρεθούν οι γυναίκες. Επίσης, αν και το lockdown και η τηλεργασία επιβαρύνει τον προσωπικό χρόνο και των δύο φύλων, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται περισσότερο, αφού το συγκεκριμένο διάστημα συνδέονται ακόμα πιο έντονα με τον παραδοσιακό ρόλο της φροντίδας του σπιτιού. Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και για το κατά πόσο η εμφάνιση του κορωνοϊού επηρέασε τις καθημερινές συνήθειες των δύο φύλων στις υποχρεώσεις του σπιτιού, αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης.