Στις 25 μεγάλες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι συνολικές αμοιβές των Διευθυνόντων Συμβούλων που περιλαμβάνουν μισθό, bonus κι άλλες παροχές, είναι κατά μέσον όρο 986.000 ευρώ, μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ανέρχονταν σε 1,1 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έρευνα αποδοχών στελεχών εισηγμένων εταιρειών που καταρτίζει η Better Future σε συνεργασία με το Hellenic Observatory of Corporate Governance του Λονδίνου και την Corporate Matters, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών για το 2020 που δημοσιεύθηκαν το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μισοί από τους Διευθύνοντες Συμβούλους αμείβονται σημαντικά λιγότερο, καθώς ο μέσος όρος αμοιβών διαμορφώνεται στις 571.000 ευρώ, ενώ το 45% των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης έδωσαν bonus για την οικονομική χρήση του 2020. Οι top σε αμοιβές Διευθύνοντες Σύμβουλοι αμείβονται με 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά οι αμοιβές ξεπερνούσαν τα 1,4 εκατ. ευρώ. H ανάλυση δείχνει ότι η συγκράτηση των αμοιβών έγινε επειδή το 45% των μεγάλων εταιρειών περιόρισαν το bonus στους CEO σε 695.000 από 1 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Στις 20 εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η μέση αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι 609.000 ευρώ.

Όσον αφορά στις αμοιβές των Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων, ο μέσος όρος στις μεγάλες εταιρείες είναι 658.000 ευρώ με μέσο όρο τις 266.000 ευρώ, και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση 371.000 ευρώ με μέσο όρο 259.000 ευρώ. Σχετικά με τις αμοιβές των μη εκτελεστικών Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων, ο μέσος όρος στις μεγάλες εταιρείες είναι 195.000 ευρώ, και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση 77.000 ευρώ. Ο μέσος όρος αποδοχών για μη εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ. είναι 40.000 ευρώ για τις μεγάλες εταιρείες και κάτω από 20.000. ευρώ στις μεσαίες, με αυξητική τάση ωστόσο.