«Καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης» ανέφερε ο Χρήστος Γούλας, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και διευθυντής του ΚΑΝΕΠ /ΓΣΕΕ, σκιαγραφώντας μια σαφή εικόνα των διαχρονικών ελλειμμάτων σχεδιασμού σε αυτό το κρίσιμο μέτωπο της πολιτικής απασχόλησης.

Στη μελέτη του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ «Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική» σημειώνεται ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης χαρακτηρίζονται από «χαμηλή σύνδεση με τη σφαίρα της απασχόλησης, χαλαρή σχέση με τη διατήρηση εργασίας, ισχνό βαθμό συνάφειας μεταξύ απασχόλησης και γνωστικού αντικειμένου κατάρτισης». Σχετική αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την επανεκπαίδευση 1.013 ατόμων στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, που εγκρίθηκε προ ημερών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το οποίο περιλαμβάνει 505 NEETs (νέους εκτός εργασίας, τυπικής εκπαίδευσης και προγραμμάτων κατάρτισης).

«Οι NEETs, ξεκινούν ως φαινόμενο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης», εξηγεί ο Διευθυντής του ΚΑΝΕΠ. Σύμφωνα με έρευνα που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη συγκεκριμένη κατηγορία νέων, τα τρία βασικά ζητούμενα είναι ασφάλιση, καλές αμοιβές και συνάφεια με το γνωστικό τους αντικείμενο. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο ίδιος, στην ερώτηση αν θα δέχονταν μια δουλειά που δεν είχε κανένα από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, το 99% των NEETs απάντησε καταφατικά.