Την κατά μέσο όρο αύξηση των μισθών των εργαζομένων στην Ελλάδα μέσα στο 2017, κατά 1,3%, προβλέπει μελέτη της εταιρείας συμβούλων «Kienbaum», όπως δημοσιεύτηκε στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ) την προηγούμενη εβδομάδα και περιλαμβάνει τις εξελίξεις των μισθών σε 32 χώρες.

Σύμφωνα με την μελέτη, στην οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη το ποσοστό πληθωρισμού, που αναμένεται να κυμαίνεται από 0,8% έως 2,2%, ο μέσος όρος αύξησης των μισθών των εργαζομένων στη Δυτική Ευρώπη μέσα στον επόμενο χρόνο θα ανέρχεται στο 2,5%. Αύξηση θα παρουσιάσουν οι μισθοί και στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, όπου π.χ. σε Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία μπορεί να φθάσει έως 4% ή ακόμη και 5% για εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ στην Κροατία και τη Σλοβενία η αύξηση θα παραμείνει κάτω του 2%.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η εξέλιξη του εισοδήματος στη Δυτική Ευρώπη εξαρτάται, κυρίως, από την απόδοση των επιχειρήσεων ενώ στη Δανία και τη Νορβηγία μεγαλύτερο ρόλο παίζει η απόδοση των συνεργατών. Τέλος, στην Αυστρία σημαντική επίδραση, έως και 50%, στη διαμόρφωση των μισθών, οι οποίοι το 2017 θα αυξηθούν κατά 2,8% για τους εργαζόμενους και κατά 3,5% για τα διευθυντικά στελέχη, έχουν οι διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.