Το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), προσκαλεί στελέχη που ασχολούνται επαγγελματικά με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνάντηση με έμπειρα στελέχη του χώρου για να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες ,γνώσεις αλλά και εμπειρίες δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοστήριξης.

Ο Θεσμός «Mentoring in HR» φιλοδοξεί να αποτελέσει επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα του ΙΜΑΔ, και θα πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα κάθε δεύτερου μήνα. Πιο συγκεκριμένα: η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 18.30 (κτίριο ΕΕΔΕ), η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο και η τρίτη το Φεβρουάριο του 2011.

Με την πρωτοβουλία αυτή το Ινστιτούτο αποσκοπεί στη μετάδοση και αξιοποίηση γνώσεων, καλών πρακτικών και δημιουργικών λύσεων από έμπειρα στελέχη της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε νεότερα στελέχη της κοινότητας του HR σε μία κοινή προσπάθεια επίλυσης και αντιμετώπισης των κρίσιμων θεμάτων του Ανθρωπίνου Δυναμικού που απασχολούν τις επιχειρήσεις σήμερα. Πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 210 2112000, email: [email protected].