Η Merck Ελλάδος, με συνέπεια στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενίσχυσε τα Παιδικά Χωριά SOS, υποστηρίζοντας την ειδική αγωγή των παιδιών.

Συγκεκριμένα, το ποσό που αντιστοιχούσε στα χριστουγεννιάτικα δώρα των εργαζόμενων διατέθηκε ως ενίσχυση για να υποστηριχθούν οι ανάγκες ειδικής αγωγής των παιδιών που ζουν στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. Σημειώνεται ότι η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των εργαζομένων και εντάσσεται στον τρίτο πυλώνα της στρατηγικής ΕΚΕ της Merck που «αγκαλιάζει» τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Η Αλεξάνδρα Κιτσαντά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Merck, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η εταιρικά υπεύθυνη δράση αποτελεί πάγια δέσμευση της Merck και για αυτόν τον λόγο φροντίζουμε κάθε έκφανση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας να αντανακλά αυτή τη δέσμευση. Με αυτό το σκεπτικό επιδιώκουμε συστηματικά συνέργειες με οργανισμούς και φορείς που διαπνέονται από αντίστοιχες αξίες».